Kinetiikkatutkimuksiin käytettävien koereaktoreiden automatisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 72 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Uronen, Paavo
Thesis advisor
Aittamaa, Juhani
Keywords
Other note
Citation