Reaaliaikaisen videon siirto UMTS-verkossa hyödyntäen palvelun laatuluokittelua

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 53 s. + liitt.
Series
Abstract
Tehokkaasti koodattu videosekvenssi on herkkä tiedonsiirrossa tapahtuville virheille, joita syntyy erityisesti langattomassa kanavassa. Virheiden syntymistä ja vaikutusta pyritään pienentämään erilaisin suojautumismenetelmin, kuten MPEG-4-videokoodausstandardin virheiltä suojautumisominaisuuksin ja kanavakoodauksella. Perinteisesti kanavakoodaus suoritetaan kaikelle siirrettävälle tiedolle samalla tavalla, jolloin siirrettävä tieto suojataan tasa-arvoisesti. Koodattu videosekvenssi sisältää kuitenkin dekoodauksen ja toiston kannalta eri arvoisia bittejä. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi suojaamalla tärkeät osat koodatusta tiedosta paremmin kuin vähemmän tärkeät. Tässä diplomityössä tutustutaan multimediastandardeihin ja IP-pohjaiseen videonsiirtoon langattomissa verkoissa. Työssä tutkitaan lisäksi epätasaisen virheilta suojautumistekniikan, UEP:n (Unequal Error Protection), toteutusmahdollisuuksia ja vaikutusta kuvanlaatuun laatuluokkia. videonsiirrossa UMTS-verkossa käyttäen palvelun laatuluokkia. Työssä toteutettiin simulaatio ympäristö OPNET-verkkosimulaattoriin, jolla voidaan tutkia tasaista ja, 'epätasaista virheiltä suojautumista UMTS-verkossa ja niiden vaikutusta kuvanlaatuun siirrettäessä reaaliaikaista MPEG-4-koodattua videokuvaa. Simulaatioista saatujen tulosten perusteella epätasaisen virheiltä suojautumisen käyttö parantaa joissakin tapauksissa siirretyn kuvan laatua.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Jurvansuu, Marko
Keywords
video encoding, IP, unequal error protection, MPEG-4, , QoS, epätasainen virheiltä suojautuminen, UEP, UMTS, OPNET
Other note
Citation