En undersökning rörande vägenhetsfördelningen för enskilda vägar i Sverige och Finland med jämförande tillämpning på ett antal modellvägar

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
83 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Kantola, Jorma
Keywords
Other note
Citation