On the strength of incentives in Finnish electricity network regulation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
en
Pages
65+15
Series
Abstract
This thesis investigates the link between the economic theory and practical execution of electricity network regulation. In this context, I analyze the model used to regulate electricity distribution networks in Finland and examine what incentives it provides for profit-maximizing firms. I then ask how prices have developed in different parts of the country and observe how the model treats similar consumers quite differently depending on which distribution system operator they are served by. Modern economic theory treats the relationship between the regulator and the firm as an agency problem, where the regulator has incomplete information about both the firm’s inherent cost opportunities and the managerial effort it exerts. Under this informational constraint, there exists a theoretically optimal regulatory policy. In practice, however, regulators face other informational, institutional, and political constraints that make the theoretical optimum unattainable, resulting in real-world methods that are often theoretically rather simple. Nonetheless, regulators tend to include external mechanisms in their schemes to minimize the adverse effects of the information disadvantage, which effectively leads to mixed methods that mimic the theoretical optimum ad hoc. I find that the Finnish model guarantees firms a profit that is deemed reasonable by the regulator. This profit is corrected via incentive mechanisms, some of which I consider problematic. Most notably, the model gives firms incentives to overinvest in service quality and allows inefficiencies in investments. I observe that electricity distribution fees have increased and diverged significantly within Finland and households living in the same municipality can face a yearly living expense difference of over e600 depending on their service provider. I find evidence that these differences are not fully explained by different costs of service.

Tässä työssä tarkastelen luonnollisten monopolien sääntelyn teoriaa sekä sitä, miten sääntely toteutetaan käytännössä Suomen sähkönsiirtomarkkinoilla. Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, minkälaisia kannustimia sääntelymalli antaa voittoa maksimoiville yrityksille. Lisäksi tutkin, miten sähkönsiirron hinnat ovat kehittyneet Suomessa. Totean, että malli kohtelee samantyyppisiä kuluttajia eri tavalla riippuen siitä, minkä siirtoyhtiön toiminta-alueella kuluttaja asuu. Taloustieteen teoriassa sääntelevän viranomaisen ja yrityksen välistä suhdetta ajatellaan usein päämies-agentti-ongelmana. Ongelmassa viranomainen havaitsee puutteellisesti sekä yrityksen ominaisen kustannustason että sen, kuinka paljon yrityksen liikkeenjohto pyrkii tehokkuuteen. On olemassa teoreettisesti optimaalinen tapa säännellä luonnollista monopolia silloin, kun viranomainen kohtaa edellä mainitun informatiivisen rajoitteen. Käytännössä viranomainen kohtaa kuitenkin myös muita informatiivisia, poliittisia sekä institutionaalisia rajoitteita, jotka tekevät teoreettisesti optimaalisen sääntelyn toteuttamisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Siten viranomaisten todellisesti käyttämät sääntelymallit ovat teoreettisesti melko yksinkertaisia. Huomaan kuitenkin, että viranomaiset muokkaavat mallejaan ulkopuolisilla mekanismeilla puuttuakseen sääntelymallinsa vajavaisuuksiin, mikä johtaa siihen, että sääntelymallit lopulta jäljittelevät teoreettista optimia. Suomen sääntelymalli kattaa yritysten kustannukset ja takaa niille tietyn tuoton investoinneille. Tuotto kuitenkin korjataan erinäisillä kannustinmekanismeilla. Osa näistä mekanismeista on ongelmallisia, ja lopulta nykyinen malli sallii tehottomuuden yritysten investoinneissa sekä jopa kannustaa yrityksiä yli-investoimaan. Totean, että sähkönsiirron hinnat sekä alueelliset erot hinnoissa ovat kasvaneet. Samassa kaupungissa asuva kotitalous saattaa joutua maksamaan jopa 600 euroa enemmän vuosittain sähkönsiirrosta riippuen siitä, mikä verkkoyhtiö sitä palvelee.
Description
Thesis advisor
Liski, Matti
Keywords
regulation, energy, natural monopoly, electricity network
Other note
Citation