Läppäventtiilin läpän, akseleiden sekä näiden liitoskohdan lujuusopillinen mitoitus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Lujuusoppi
Mcode
Kul-49
Degree programme
Language
fi
Pages
58 + liitt. (+12)
Series
Description
Supervisor
Määttänen, Mauri
Thesis advisor
Pietarinen, Timo
Keywords
Other note
Citation