7-jodo-8-kinolinol-5-sulfonihapon kobolttikelaatit magnetokemiallisen ja spektrofotometrisen tutkimuksen valossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1955
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Description
Supervisor
Näsänen, Reino
Keywords
Other note
Citation