Headphone Listening Test Methods

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
104
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee kolmea subjektiivista kuuntelukoetta, joissa tutkittiin kuulokkeisiin liittyviä kuuntelukoemenetelmiä. Tavoitteena oli sekä ymmärtää aihetta yleisesti että tutkia tiettyjä kysymyksiä tarkemmin. Todellisten laitteiden simulointi prosessoiduilla nauhoituksilla on kiintoisa mahdollisuus jota soveltamalla voitaisiin helpottaa kuuntelukoejärjestelyjä. Näissä kokeissa yritettiin tälläistä simulointia käyttämällä kompensoitujen kuulokkeiden kautta soitettuja keinopäänauhoituksia. Testin tuloksissa näkyi merkittäviä eroja todellisen tilanteen ja simulation välillä. Kuulokkeiden ulkonäkö, käyttömukavuus yms. seikat vaikuttivat niiden äänenlaadun arviointiin. Näin ollen simulaationmenetelmää ei voitu validoida. Kokeen tavoitteena oli lisäksi löytää yhteyksiä laitteiden mitattavien ominaisuuksien ja koehenkilöiden subjektiivisen preferenssin välillä. Kuulokkeiden diffuusikenttävasteen tasaisuuden havaittiin korreloivan jossain määrin subjektiivisen preferenssin kanssa. Kokeessa tutkittiin myös kaupallisen musiikin sekä laaja- ja kapeakaistapuheen suhteellisia ominaisuuksia äänenlaadun arvoinnissa.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Vaalgamaa, Markus
Keywords
sound quality, äänenlaatu, headphones, kuulokkeet, listening tests, kuuntelukokeet, timbre, äänenväri
Citation