Systeemiäly!

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2003
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
240
Series
Systems Analysis Laboratory Research Reports, B23
Abstract
Teoksessa esitellään ensimmäisen kerran Raimo P. Hämäläisen luoma uusi systeemiälyn käsite ja pohditaan sen ilmentymiä eri elävän elämän konteksteissa. Systeemiäly tarkoittaa älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentojä sisältäviä kokonaisuuksia. Systeemialykäs henkilö huomioi luovasti ja tarkoituksenmukaisesti ympäristonsä, itsensä sekä vuorovaikutuskokonaisuuden, minkä nämä muodostavat. Hän osaa toimia siinä älykkäästi. uskomme, että systeemiäly on yksi inhimillisen toiminnallisen jarkevyyden peruskäsitteitä Sillä on luonnollisesti yhteytensä Peter Sengen ja muiden systeemiajattelun uranuurtajien oivalluksiin ja tuloksiin. Missa systeemiajattelu tarkastelee ja mallintaa vuorovaikutuksia ulkoapäin , siinä systeemiäly on toiminnallisessa tilanteessa ilmenevää aktiivista käytännöllistä järkeä. Uutta on systeemiälyn käsitteeseen sisältyvä toiminnallinen, henkilökohtainen ja elämänfilosofinen aines. Kirja ottaa ensimmäisä askeleita systeemiälyn käsiteen hahmottamisessa eri yhteyksissä.
Description
Keywords
Systeemiäly
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/URN:ISBN:951-22-6466-8