Ryhmittely tilastollisin ja hermoverkkomenetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
118
Series
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Tontti, Juha
Keywords
grouping, ryhmittely, clustering, klusterointi, customer segmentation, asiakkaiden segmentointi, self-organizing map, itseorganisoituva kartta, Ward's method, Wardin menetelmä
Other note
Citation