Packaging labels for orgin verification

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
The amount of counterfeit products in the market has grown rapidly during the 21st century, the value of counterfeit market growing from 100 billion US dollars in 2000 to 600 billion in 2011. Both the raise in amount of counterfeit products and money at the counterfeit market has significant effects to several areas of society. Low quality counterfeit products, such as car spare parts, can cause accidents which are life-threatening to consumers and the costs following these accidents are usually paid by the society. Product manufacturers lose revenue while demand falls partly on counterfeit products and brand appreciation as counterfeits become more common, and their capability to employ people decreases as a result. Society loses tax income because of decreased sales of product manufacturers, as well as has to deal 'with the unemployment caused by more demand being fulfilled by counterfeit products. The only party benefiting from counterfeit markets are criminal organizations, whose operations are financed with majority of the revenues from counterfeit product sales. Sale of counterfeit products has so far been prevented mostly with overt techniques, which can be broken relatively easily. Demand for more reliable solution comes from product manufacturers as well as legislatively from EU among others. EU directive 2001/83/EC for community code relating to medicinal products calls for packaging labelling providing reliable origin verification to be adopted by the end of 2016. This thesis offers a functional packaging label as part of the solution. The technology of the solution is based on a tracer which has complicated light reflection properties, and is thus challenging for counterfeit manufacturers to reproduce. The objective of the experimental part was to examine the operating range of the solution, which was defined as the predictability of the response from the label as concentration of the tracer varied, and the effect of substrate properties to the reliability of tracer identification.

Tuoteväärennösten määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun aikana, väärennösmarkkinoiden arvon noustessa vuosituhannen alun 100 miljardista 600 miljardiin dollariin vuonna 2011. Sekä tuoteväärennösten määrän että markkinoilla liikkuvan rahan määrän kasvulla on merkittäviä vaikutuksia useisiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Laadullisesti usein alkuperäistä huonommat tuoteväärennökset aiheuttavat esimerkiksi auton varaosina tapaturmia, jotka ovat hengenvaarallisia kuluttajille ja joista aiheutuvat kustannukset lankeavat usein yhteiskunnan maksettavaksi. Tuotevalmistajat menettävät myyntituloja kysynnän kohdistuessa osittain väärennöksiin sekä brändin arvostusta huonolaatuisten väärennösten yleistyessä, eivätkä pysty tarjoamaan yhtä paljon työpaikkoja kuin aikaisemmin. Tästä johtuen myös yhteiskunta menettää verotuloja ja joutuu huolehtimaan työttömistä. Lähes ainoa tuoteväärennöksistä hyötyvä taho ovat rikollisjärjestöt, joiden toiminnan rahoittamiseen käytetään valtaosa väärennösmarkkinoiden tuotosta. Tuoteväärennöksiä on tähän mennessä ehkäisty enimmäkseen näkyvillä tekniikoilla, jotka voidaan murtaa kohtuullisen helposti. Kysyntä luotettavammalle tekniikalle on tullut sekä tuotevalmistajilta että lainsäädännöllisesti mm. EU:n tasolta. Esimerkiksi EU:n lääkedirektiivi 2001/83/EY edellyttää vuoden 2016 loppuun mennessä käyttöönotettavaksi lääkepakkausten turvamerkintöjä, joiden avulla tuotteen alkuperästä saadaan varmuus. Tämä työ tarjoaa osaksi ongelman ratkaisua toiminnallisen ominaisuuden omaavaa pakkausmerkintää. Ratkaisun tekniikka perustuu merkintäaineeseen, jonka valonheijastusominaisuudet ovat monimutkaisia ja siksi niiden uudelleentuottaminen on tuoteväärennösten valmistajille haastavaa. Työn kokeellisen osan tavoitteena oli tutkia valitun ratkaisun toimivuusaluetta, joka määriteltiin merkinnän lukemisesta saadun vasteen ennustettavuutena merkintäaineen konsentraation muuttuessa, sekä substraatin ominaisuuksien vaikutusta merkintäaineen tunnistamisen luotettavuuteen.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Keywords
counterfeit products, tuoteväärennökset, origin authentication, alkuperän todentaminen, package labeling, pakkausmerkinnät
Citation