Big Datan ja Big Data -analytiikan vaikutukset ulkoisen tilintarkastajan rooliin asiakasyrityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
22 + 6
Series
Abstract
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda lukijalle ymmärrys Big Datan ja Big Data -analytiikan vaikutuksista ulkoisen tilintarkastajan rooliin asiakasyrityksessä. Tutkielma on rajattu käsittelemään vain ulkoista tilintarkastajaa sekä tilintarkastajan roolia asiakasyrityksen kontekstissa – ei tilintarkastajan yhteiskunnallista roolia. Big Data ja Big Data -analytiikka tulevat ravistelemaan tilintarkastuksen toimialaa. Ne mahdollistavat tilintarkastajille eksponentiaalisesti suuremman määrän tilintarkastusevidenssin läpikäyntiä asiakasyrityksen toiminnasta, sen kilpailullisista mahdollisuuksista sekä toiminnan riskeistä aikaisempaa tehokkaammin. Big Datan murros on vallinnut alalla jo vuosia, kun suurimmat tilintarkastuspalveluja tarjoavat yritykset ovat aloittaneet investoinnin ja kehityskulun Big Datan ja Big Data -analytiikan valloittamiseksi. Big Data tulee olemaan suuri teknologinen muutos toimialalle, mutta se tulee vaikuttamaan myös siihen, minkälaiseksi ulkoisen tilintarkastajan rooli muovautuu. Tilintarkastajan on pystyttävä vastaamaan tilintarkastuksen laadusta tilintarkastusevidenssin muuttuessa huomattavasti aiempaa monimutkaisemmaksi ja analyyttisemmaksi. Tämä vaatii toimia niin tilintarkastuksen koulutusta tarjoavilta instituuteilta, tilintarkastusstandardeja asettavilta tahoilta, tilintarkastusyrityksiltä kuin tilintarkastajilta itseltäänkin roolin pätevyyden varmistamisesta. Vaikka teknologinen kehitys kulkee eteenpäin ja tilintarkastajan roolin odotukset ovat murroksessa, tulee tilintarkastajien jatkossakin pystyä varmistamaan se, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta toiminnasta ja suoriutumisesta – myös Big Datan osalta.
Description
Thesis advisor
Vuolteenaho, Tomi
Keywords
big data, big data -analytiikka, tilintarkastus, tilintarkastajan rooli
Other note
Citation