Neste-ilma-anturin tutkiminen elintarviketeollisuutta varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
1.66
Degree programme
Language
fi
Pages
38 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
neste-ilma -anturi, elintarviketeollisuus, meijeri
Other note
Citation