Alistetussa asemassa olevan konepajan ja sen koneiden uudelleenjärjestely. Työnsuunnittelun tarvitsemien kortistojen laatiminen sekä asioiden kulun järjestäminen ottaen huomioon alistussuhteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
137 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation