Käyttäjäkeskeisen ohjelmistomuotoiluprosessin kehittäminen pk-yritykselle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
vii + 152
Series
Abstract
Digital design projects of Design Agency Fusion, the subscriber of thesis, have become larger and more complex. Thus the company has a need for a clear process model to be used in different kind of user centered software development projects. The thesis studied how the process model, developed on the base of Contextual Design -process, worked in a single digital service design project of a mid-sized software development organization. Based on a literature review and interviews of all key stakeholders of the project, several ways how to develop process model were collected and analyzed. As a result a powerful and adjustable process model was created which can be used in different kind of software development projects. Also regarding future development targets, ways how to implement the new process model and the resulting impacts using the process in subscriber's organization are considered in this thesis. The process model worked well in the studied project, but also clear weaknesses were found. As a result, the final process model changed considerably from the original one. The new process model provides a clear overall structure for any software development project, from understanding the potential solutions until publishing a new version of software. The new process also gives a starting point for better planning of different kind of software development projects and enhances the control of development of product during its lifecycle.

Työn tilaajan, Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n, ohjelmistomuotoiluprojektit ovat tulleet yhä laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi, joten yrityksellä on tarve selkeälle ja eri projektien tarpeisiin muokkautuvalle prosessimallille. Tässä työssä tutkitaan, miten Contextual Design -suunnitteluprosessin pohjalta muodostettu prosessi soveltuu pk-yrityksen ohjelmistomuotoiluprojektin läpiviemiseen. Kirjallisuustutkimuksen ja projektiin osallistuneiden tahojen haastatteluiden perusteella kerätään ja analysoidaan tietoja, miten prosessia voitaisiin kehittää edelleen vastaamaan yrityksen asiakasprojektien tarpeisiin. Tutkimustulosten pohjalta pyritään muodostamaan tehokas ja yrityksen tarpeisiin muokkautuva prosessi. Lisäksi työssä on pohdittu, miten prosessi tulisi ottaa käyttöön yrityksessä, miten sitä tulisi kehittää jatkossa ja mitä vaikutuksia prosessilla on yrityksen asiakasprojektien läpiviemiseen. Prosessi toimi hyvin asiakasprojektin läpiviemisessä, mutta tutkimuksen aikana prosessista havaittiin myös selkeitä puutteita. Työn tuloksena tilaajalle kehitetty ohjelmistomuotoilun prosessimalli muuttuikin paljon asiakasprojektiin muodostetusta ohjelmistomuotoilun prosessista. Uusi prosessimalli antaa ohjelmistotuotteiden kehitykselle selkeä rungon ohjelmiston nykyisen ratkaisujen ymmärtämisestä aina uuden tuoteversion julkaisuun asti. Prosessi antaa lähtökohdat erilaisten kehitysprojektien suunnitteluun sekä parantaa merkittävästi tuotteen kehityksen hallintaa koko sen elinkaaren ajan.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Nieminen, Marko
Keywords
digital service design, ohjelmistomuotoilu, user-centered design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, user-centered design process, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, Contextual Design, Contextual Design, user-centered product development, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
Other note
Citation