Verkkoyhteisön mobiililaajennuksen teknologia-alustan valinta ja prototyyppi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutustuttiin keskeisimpiin mobiililaitteiden sovellusalustoihin ja tehtiin päätös parhaasta teknologiasta Tyylitaivas-verkkoyhteisön mobiililaajennuksen toteuttamiseen. Mobiilipalvelujen käyttö kasvaa Suomessa, mutta lisää hyviä palveluja tarvitaan käytön kasvattamiseksi laajamittaiseksi. Suosittujen verkkopalvelujen laajentaminen mobiililaitteeseen on yksi tapa tuottaa uusia mobiilipalveluja ihmisten käytettäväksi. Yhteisöllisyyteen perustuvat verkkopalvelut ovat suosituimpien verkkopalvelujen joukossa, ja siksi kannattaakin pohtia, miten niitä voitaisiin järkevästi laajentaa mobiililaitteisiin. Tyylitaivas on yhteisöllinen verkkopalvelu tyylistä ja muodista kiinnostuneille ja se on myös esimerkkitapaus tässä työssä. Työn taustaksi tutustuttiin verkkosovellusten toteutusmenetelmiin ja mobiililaitteiden ominaispiirteisiin. Sovellusalustan valinnan vaihtoehtoja etsittäessä käytiin läpi merkittävimmät mobiilipalvelujen teknologia-alustat, joiksi luetaan mobiilikäyttöjärjestelmät, kolmannen osapuolen alustat ja selain sovellusalustana. Tarkemmin tutustuttiin S60-käyttöjärjestelmään, Java Micro Edition -alustaan sekä WAP:iin ja sen seuraajaan XHTML MP:hen. Päätöksenteossa hyödynnettiin arvopuuanalyysimenetelmää. Analyysissä käytettävät valinnan kriteerit poimittiin verkkoyhteisön keskeisistä toiminnallisuuksista ja tarpeista kirjallisuutta ja tutkimustietoa apuna käyttäen. Valinnan tuloksena päädyttiin WAP 2.0 -määritykseen kuuluvaan XHTML MP -tekniikkaan, jolla toteutettiin onnistuneesti "proof of concept" -prototyyppi Tyylitaivas-mobiilinäkymästä.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Keywords
Mobile applications, mobiilisovellukset, platforms, sovellusalustat, social web communities, verkkoyhteisöt, XHTML mobile profile, XHTML Mobile Profile, value tree analysis, arvopuuanalyysi,
Other note
Citation