Hardware implementation of an energy adaptive resource-scalable wireless sensor node

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sovellukset
Mcode
S3007
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
8+62
Series
Abstract
In this thesis, hardware implementation of an energy adaptive resource-scalable wireless sensor node is presented. The node is designed by using commercial off-the-shelf components. Special attention is paid on minimizing the total power consumption in order to find out what levels are achievable with current state-of-the-art devices. The designed node holds many advantages over conventional wireless sensor nodes which are often strictly application-specific and require extensive hardware and software modifications when used for other applications. Re-usability of the node hardware reduces the required effort and cost when developing new applications. Sensors or additional resources can be easily attached to the node as separate boards. Part of energy adaptivity is the possibility for energy autonomous operation. The node can harvest ambient energy through specific elements that convert physical phenomena into electricity. Required conditions for energy autonomous operation are studied and analysed in the thesis. Power consumption of the node is characterized by performing measurements with different clock and power -related settings. The results show that the minimum power consumption of the node is approximately 140 microW while the maximum power consumption is approximately 85 mW. Measurement results are presented in the thesis and are used to estimate required size for the harvesting element.

Tässä työssä esitellään kaupallisesti saatavilla oleviin komponentteihin perustuva langattoman, energia-adaptiivisen anturilaitteen toteutus. Laitteen laskentaresurssit ovat määriteltävissä laskentatarpeen mukaan. Keskeinen optimoitava suure suunnittelussa on laitteen kokonaistehonkulutus, mikä on pyritty minimoimaan, jotta laite voisi toimia autonomisesti keräten tarvitsemansa energian sisätilavalosta. Työssä on myös selvitetty laitteen eri osien vaikutus tehonkulutukseen. Suunnitellulla anturilaitteella on monia etuja tavanomaiseen langattomaan anturilaitteeseen nähden. Tyypilliset toteutukset ovat sovelluskohtaisia ja niiden muuntaminen toiseen käyttötarkoitukseen edellyttää suuria muutoksia laitteistossa ja ohjelmistoissa. Tässä työssä toteutettua anturilaitetta voidaan käyttää ilman laitteistomuutoksia moniin eri tarkoituksiin ja sen ominaisuuksia voidaan laajentaa yksinkertaisilla laajennusmoduuleilla. Olennainen osa energia-adaptiivisuutta on kyky toimia autonomisesti. Anturilaite kykenee keräämään ympäristöstään energiaa käyttäen elementtejä, jotka muuntavat valosähköisen, mekaanisen tai termisen energian sähköiseksi tehoksi. Tämän työn tavoitteena on määritellä laiteen minimienergiankulutusvaatimukset ja energiantuotantokapasiteettivaatimukset energiakeräimelle autonomisen toiminnan mahdollistamiseksi. Laitteen tehonkulutus on mitattu useilla kellotaajuus- ja toimintatila-asetuksilla. Tulokset osoittavat, että pienin saavutettavissa oleva tehonkulutus on noin 140 microW ja maksimitehonkulutus noin 85 mW. Työssä esiteltyjen mittausten perusteella voidaan määritellä laitteen tarvitseman energiankeräimen koko.
Description
Supervisor
Ryynänen, Jussi
Thesis advisor
Kosunen, Marko
Yigitler, Huseyin
Keywords
wireless sensor node, modularity, energy adaptivity, resource scaling, energy autonomous operation, energy harvesting
Citation