Moniosaisen kaiuttimen muotoiluprosessi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tarkastellaan muotoilullisten lähtökohtien vaikutuksia kaiutinsuunnitteluun. Vallitseville kaiutinratkaisuille on etsitty vaihtoehtoja muotoilun keinoin. Opinnäyte toteutettiin käytännön prosessina, jonka tuloksena syntyi kaiutinprototyyppi. Projektissa tutkittiin moniosaisuuden vaikutuksia kaiuttimen visualisuuteen sekä käytettävyyteen. Sen avulla pystyttiin tuomaan uudenlaisia vaihtoehtoja kaiuttimien sisutukselliseen rooliin sekä äänelliseen työnjakoon. Myös materiaaleista sekä valmistustekniikoista hankittu tietotaito ja kokemukset ovat luoneet pohjaa tulevaisuuden kehitystyölle. Kaiutinsuunnittelua voidaan jatkossa tehdä entistä innovatiivisemmin.
Description
Supervisor
Miettinen, Eero
Thesis advisor
Miettinen, Eero
Keywords
kaiutin, kaiutinsuunnittelu, moniosainen, keramiikka
Other note
Citation