Tietokoneohjelman suunnittelu akustisen mittauksen opetukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Diplomityössä käydään läpi tietokoneohjelman suunnittelu akustisen mittauksen opetukseen. Ongelmaa tarkastellaan opiskelijan, opettajan ja opetusta tarjoavan yksikön infrastruktuurin näkökulmista. Erilaisia toteutustapoja tutkittiin, pohtien eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Opetukseen käytettävä ohjelmakokonaisuus toteutettiin hyödyntäen LabVIEWkehitysympäristöä. Työssä tarkastellaan lyhyesti kaiutinmittausten teoriaa ja Akustisen mittauksen harjoitustyö -kurssilla vallitsevaa lähtötilannetta. Ohjelman kehitykseen LabVIEW-ympäristössä ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin paneuduttiin. Ratkaisun tietoturvanäkökulmaan kiinnitettiin huomiota. Ohjelma otettiin käyttöön kevään 2010 kurssilla, jolta kerättiin opiskelijapalautetta. Toteutus todettiin pieniä kehitystoiveita lukuunottamatta onnistuneeksi. Diplomityö tarjoaa havainnollisen esimerkin LabVIEW-sovelluksen laatimisesta akustiikan opetus- ja tutkimuskäyttöön.

This Master's thesis studies the designing of a computer program for the education of acoustic measurements. The problem is discussed from the student's, the teacher's and the administrative organization's point of view. Different ways to solve the problem were contemplated. The solution was realized by using LabVIEW development system. The thesis explains the theory behind loudspeaker measurements and introduces the situation at hand on the course Exercise in Acoustical Measurements. Software development using LabVIEW development system was closely examined, weighing the possibilities and problems. Data security of the system under development was also considered. Newly created software was deployed for the first time on the course in spring 2010. Course feedback was collected from the students. The feedback was mostly positive - only minor suggestions for development were given. This Master's thesis offers the engineers, the teachers and the researchers an example of creating a measurement software by using graphical programming of LabVIEW development system.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Pekonen, Jussi
Keywords
LabVIEW programming, data security, computer based education, loudspeaker measurement, LabVIEW-ohjelmointi, tietoturva, tietokoneavusteinen opetus, kaiutinmittaus
Other note
Citation