Niemenkylän kartanon rakennuskannasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Tämän kandidaatintyön kohteena oli Vihdin Vesikansassa, Hiidenveden järven rannalla sijaitseva Niemenkylän kartano. Tilasta muodostui ratsutila eli rustholli 1680-luvulla, kun Högkullan ja Bergsuddin tilat yhdistettiin. Työn tarkoituksena oli tutkia kartanon rakennusten eri vaiheita 1700-luvulta aina nykypäivään asti keskittyen tilakeskukseen sekä erityisesti tilan päärakennukseen. Aineistona käytettiin vanhoja pitäjänkarttoja 1700-lopulta lähtien, Suomen kartano ja maatilakirjoja, Vihdin omia historiikkeja sekä muuta kirjallisuutta liittyen vanhoihin maatalousrakennuksiin. Toisen osa-alueen muodostivat vanhat valokuvat aina 1920-luvulta alkaen sekä tilan mailla asuneiden lukuisat henkilöhaastattelut pitkällä aikajänteellä. Kandidaatintyön menetelmät jakautuivat karkeasti neljään osaan: kaikkien eri karttojen kokoaminen yhteen sähköiseen kuvatiedostoon, jossa jokainen kartta on omalla tasolla. Tämän avulla eri näköisten karttojen vertailu, rakennusten käyttötarkoituksen selvittäminen ja johtopäätösten tekeminen helpottuivat. Toinen merkittävä osa-alue oli kreivi Mannerheimin laaja valokuvakokoelma Niemenkylästä 1900-luvun alkupuolelta ja sen saattaminen järjestykseen. Kolmas työosio oli kirjallisen materiaalin inventoiminen suoraan Niemenkylään liittyen ja sen ja muun kirjallisuuden läpi käyminen. Neljäs metodi oli kaiken mahdollisen suullisen tiedon kirjoittaminen talteen. Työn tuloksena on ensimmäistä kertaa saatu kirjoitettua perusteellisempi Niemenkylän kartanon historia. Samalla on tehty kevyehkö rakennusinventointi tilan rakennuksista keskittyen tilakeskukseen ja erityisesti päärakennuksen vaiheisiin. Tutkimuksen ansiosta monet asiat viittaavat siihen, että päärakennus voisi olla jo 1700-luvulta, ellei jopa vanhempaa perua, toisin kuin aikaisemmassa kirjallisuudessa väitetään. Myös muiden rakennusten kohdalla rakennusvuodet ja vaiheet täsmentyivät. Kaiken materiaalin perusteellinen inventoiminen, läpikäyminen ja tallentaminen on ollut hyvin merkittävä. Samalla on taltioitu oleellisimmat tiedot Niemenkylän rakennuskantaan liittyen viimeisen lähes 100 vuoden ajalta. Ilman sitä tämän ajan tieto olisi suurelta osin kadonnut. Kandidaatintyö antaa myös erinomaisen lähtökohdan, tarkempaan Niemenkylän rakennuskannan selvittämiseen tai johonkin toiseen näkökulmaan liittyen Niemenkylän historiaan.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Kivimäki, Sari
Keywords
Niemenkylän kartano, Högkulla, Pakainen, Bergsudd, Lintumäki, Vesikansa, Vihti
Other note
Citation