Condition-based maintenance of air handling units

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
Faults in air handling units are detrimental to both indoor conditions and a building's energy use. Many types of faults may go unnoticed for extended periods of time, accumulating adverse effects. This thesis examines methods of condition-based maintenance in the case of air handling units — specifically, methods for automated fault detection. After surveying available methods, two are implemented and evaluated qualitatively using data from real air handling units: fuzzy expert rules and recursive density estimation. Both show promising results for fault detection. Based on the insights of this study, this thesis provides suggestions for further data collection, which may ultimately lead to the adoption of more improved methods.

Ilmankäsittelykoneissa esiintyvillä vioilla on merkittävä vaikutus rakennuksen olosuhteisiin sekä rakennuksen energiankulutukseen. Monet viat saattavat kuitenkin jatkua vuosia ilman, että niitä huomataan. Tässä diplomityössä tarkastellaan kuntoon perustuvan kunnossapidon sekä erityisesti automaattisen vikojen havaitsemisen menetelmiä ilmankäsittelykoneisiin sovellettuna. Menetelmien laajemman tarkastelun lisäksi työssä on toteutettu kaksi erilaista menetelmää, joita arvioidaan laadullisesti oikeista ilmankäsittelykoneista kerätyn datan avulla: sumeat asiantuntijasäännöt sekä rekursiivinen tiheysestimointi. Molempien todetaan osoittautuvan lupaaviksi. Lisäksi työssä annetaan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen työn pohjalta ehdotuksia datan keräämisen laajentamiseen kehittyneempien menetelmien käyttöönoton mahdollistamiseksi.
Description
Supervisor
Ihasalo, Heikki
Thesis advisor
Yli-Rosti, Lauri
Keywords
condition-based maintenance, air handling unit, fault detection, fault diagnostics, fuzzy inference, recursive density estimation
Other note
Citation