A Prototype of Interactive, Personalizable Scheduling Service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
Tik-111
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 71
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa kuvataan ryhmätapahtumien suunnittelun ja ajoituksen helpottamiseksi tarkoitetun järjestelmän prototyypin kehittämistä. Prototyypin nimi on SIPS ja se tulee sanoista Smart Interactive Personalizable Scheduler. SIPS on työkalu, joka avustaa kokouksen järjestäjää tapahtumien suunnittelussa ja niiden ajoituksesta sopimisessa. SIPS:lle voidaan tehdä pyyntö järjestää tapahtuma tietyillä reunaehdoilla. Tällöin se ottaa tehtäväkseen ilmoittaa suunnitellusta tapahtumasta kaikille kutsutuille osanottajille ja avustaa neuvotteluissa heidän kanssaan sopivasta ajankohdasta tapahtumalle. SIPS on rakennettu niin, että sen avulla voidaan automatisoida mm. tapahtumakutsujen lähetys käyttäen eri viestintäkanavia ja näihin kutsuihin annettujen vastausten käsittely. Järjestelmää voidaan käyttää usean erilaisen käyttöliittymän kautta. WWW-käyttöliittymä on toiminnallisesti rikkain ja helppokäyttöisin. Sähköpostin välityksellä voidaan tiedottaa tapahtumista ja tiedustella sopivia aikoja tapaamisiin sekä vastata näihin kyselyihin. SMS-viestintää tukevia matkaviestimiä - kuten useimpia GSM-puhelimia - voidaan käyttää myös yhtenä käyttöliittymänä. Tällöin tapahtumakutsut ja vastaukset lähetetään tekstiviesteinä. Koska sähköposti ja erityisesti SMS-käyttöliittymä ovat rajoittuneita, niiden kautta ei lähetetä automaattisesti kaikkea tapahtumaan liittyvää tietoa. Käyttäjä voi kuitenkin aina pyytää lisätietoa tapahtumista, joissa hän on osallisena. Tutkielmassa käsitellään erityisesti WWW-käyttöliittymää ja sen toteutusta Java-ohjelmointikieltä käyttäen. SIPS on toteutettu yhtenä Personal Trusted Service (PTS) mobiiliviestinnän järjestelmäalustan palvelusovelluksena. Eräs PTS:n muista palveluista on kalenterisovelluksen prototyyppi. Yhdessä PTS Calendar ja SIPS muodostavat kalenterin käytön ja tapahtumien suunnitteluratkaisun, joka on helpommin käytettävissä kuin useimmat muut tällä hetkellä saatavissa olevat vastaavat ratkaisut. Osana tutkielmaan on katsaus nykyisistä tapaamisten järjestelyä tukevista järjestelmistä, niiden käyttämistä standardeista ja mobiileista päätelaitteista, jotka tukevat tai tulevat tukemaan langatonta henkilökohtaisen tiedon hallintaa.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Bezprozvanny, Alexander
Keywords
appointment and event planning, tapaamisten ja tapahtumien suunnittelu, scheduling, ajoitus, calendaring, neuvottelu, personal information management, kalenterointi, wireless handheld information devices, henkilökohtaisen tiedon hallinta, WWW, langattomat päätelaitteet, personalization, WWW, räätälöinti
Citation