Optimaalinen tila - puhtauden ja siisteyden merkitys pukeutumisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Opinnäyte sisältää kirjallisen tutkielman puhtauden ja siisteyden merkitysestä pukeutumisessa, kirjallisen tutkielman pohjalta syntyneen mallistokonseptin sekä kahdeksan asukokonaisuuden kaupallis-teollisen naistenvaatemalliston. Opinnäytteessä puhtauden ja siisteyden merkitystä lähestytään eri näkökulmista ja pyritään saamaan selville, minkälaisia merkityksiä puhtaudella ja siisteydellä on pukeutumisessa. Tutkielmassa käytetään arjen estetiikan teoriaa, esimerkkejä pukuhistoriasta ja muodista sekä pukeutumisen tutkimuksen ja kulttuuriantropologian teoriaa. Optimaalinen tila -mallistokonsepti on rakennettu kirjallisen tutkielman pohjalta. Mallisto-konseptissa puhtautta ja siisteyttä lähestytään kontekstuaalisen joustavuuden näkökulmasta. Malliston vaatteiden suunnittelun taustalla on, että vaatteita voidaan käyttää sujuvasti erilai-sissa tilanteissa. Vaatteiden on tärkeää tuntua hyvältä ja tukea käyttäjänsä arkea. Tutkielman pohjalta selvisi, että vaatteita ei pestä ainoastaan sen vuoksi, että ne ovat likaisia. Puhtaus on myös tunne, jota tavoitellaan. Puhtaat vaatteet tuntuvat hyvältä ja tekevät pukeutujan olosta paremman. Puhtautta ja siisteyttä voidaan myös käyttää hyväksi pukeutu-misessa ilmaisullisesti viestimään pukeutujan persoonasta. Puhtaudella ja siisteydellä on myös merkittävä rooli päivittäisiä pukeutumisvalintoja tehdessä, kun mietitään asun sopivuutta tiettyyn tilaisuuteen. Tässä opinnäytteessä ”optimaalinen tila” kuvailee pukeutumista, jossa puhtauden ja siisteyden tuomat tuntemukset ovat mukana rakentamassa pukeutumisen optimaalista kokonaisuutta.

The thesis contains a study on the meanings of cleanliness and tidiness in dressing up. It also contains a collection concept, and a commercial-industrial women’s wear collection, that are based on the study. The thesis studies the topic from different angles, with the purpose of finding what kind of meanings cleanliness and tidiness have in dressing up. Theories and examples are used from fields of everyday-aesthetics, fashion and dress history, cultural anthropology, and study of dress. The Optimal stage collection concept is built on the findings of the study. The concept con-tinues to explore cleanliness and tidiness by drawing on the theories of contextual flexibility. The idea behind designing, is that the clothes can be easily used in different situations. Importance is put on the clothes’ feel, and ability to support the everyday-life of the user. The thesis finds that clothes are not only being washed for the sole reason of being dirty. Cleanliness is also a desired feeling. Clean clothes feel good and make the person wearing them feel good about themselves. Cleanliness and tidiness can also be used as means of expressing one’s personality. Cleanliness and tidiness also play a major role in the everyday choices that are made to find the right clothes for the situation. In this thesis “optimal stage” describes dress in which the feelings created by cleanliness and tidiness are parts of creating the optimal dress.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Hirvonen, Pirjo
Koskennurmi-Sivonen, Ritva
Keywords
puhtaus, siisteys, pukeutuminen, optimaalinen tila, lika, naistenvaatemallisto
Citation