Preliminary design of industrial pipe racks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
53 + 10
Series
Description
Supervisor
Kiviluoma, Risto
Thesis advisor
Zisimatos, Marios
Keywords
AISC, ASCE, eurocode, pipe rack, preliminary design, seismic load, steel amount, wind load, AISC, ASCE, esisuunnittelu, eurokoodi, maanjäristyskuorma, putkisilta, teräsmäärä, tuulikuorma
Other note
Citation