Kriisiviestintä yritysten brändin- ja maineenhallinnan keinona

No Thumbnail Available
Files
Eronen_Joose_2024.pdf (999.23 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-01-21
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3026
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Nykypäivän yrityksille ihmisten mielikuvat ovat tärkeä osa niiden taloudellisesta vallasta. Mielikuvat ja jaetut käsitykset muodostavat yrityksen brändin ja maineen, mitkä ovat osa yrityksen arvoa ja sen palveluiden arvolupausta. Nämä kollektiiviset, jaetut mielikuvat usein muuttuvat varsin hitaasti, mutta kriisit voivat luoda tilanteen, jolloin muutos on äkillistä ja hallitsematonta. Yritykset voivat reagoida kriisiin kriisiviestinnällä. Tämä työ on käsittelemään yritysten harjoittamaa mainekriisiin soveltuvaa kriisiviestintää. Työ selvittää, mitä kriisiviestintä on osana yritysten brändin- ja maineenhallintaa. Mainekriisi on kriisi, joka uhkaa yrityksen mainetta ja brändiä. Työ on kirjallisuuskatsaus. Yritykset voivat suojata brändiään ja mainettaan kriisien niille tuomalta uhalta hyödyntämällä kriisiviestintää osana yrityksen brändin- ja maineenhallintaa. Kriisiviestintä brändin- ja maineenhallinnan keinona on yrityksen mainetta ja brändiä kriisien tuomalta negatiiviselta muutokselta suojeleva. Kriisiviestinnän avulla yritys voi myös palauttaa sen sidosryhmien luottamuksen yritykseen ja yrityksen toimintaan. Kriisi on voinut luoda tilanteen, jossa sidosryhmät ovat menettäneet luottamuksensa yritykseen. Kriisiviestinnän brändin- ja maineenhallinnan Tähän kandidaatintyöhön on kerätty mainekriiseihin soveltuvia kriisiviestinnän käytäntöjä. Käytäntöjä on kerätty kriisiviestinnän artikkeleista ja teorioista, kuten Imagon korjaus teoriasta (Image Repair Theory) ja Olosuhteellisen kriisiviestinnän teoriasta (Situational Crisis Communiation Theory). Kerätyissä käytännöissä suositeltiin muun muassa nopeaan ja tiedoiltaan tarkkaan kriisiviestintään.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Giesecke, Stina
Keywords
kriisiviestintä, maine, brändi, maineenhallinta, brändinhallinta
Other note
Citation