Suunnitelkaa sähkölaitos valoa ja voimaa varten Killinkosken tehtaalle ja sen ympäröivälle maaseudulle, jolloin tehtaan työkoneiden suuruudet ja ominaisuudet ovat huomioon otettavat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1922
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation