Muumipuiston sisääntulopalvelut - Muumipuiston sisääntulopalveluiden palvelukonsepti ja elämyksellisyys palvelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73 + 7
Series
Abstract
Opinnäytetyö käsittelee elämyksellisen palvelukonseptin suunnittelua palvelumuotoilun menetelmiä hyväksikäyttäen. Työssä tutkittiin, kuinka teemapuiston sisääntulopalveluista voidaan tehdä sekä elämyksellinen että toimiva kokonaisuus, joka on tyyliltään sekä tunnelmaltaan sidoksissa teemapuistoon. Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona WSP Group Finlandille, joka tulee vastaamaan Japanin Muumipuiston suunnittelusta. Japaniin sijoittuva Muumipuisto tulee olemaan sisäpuisto ja se perustuu Tove Janssonin taiteeseen ja taiteelliseen näkemykseen muumeista. Työn lopputulos määrittelee Muumipuiston sisääntulopalveluiden rakenteen palvelupolkuna sekä alustavina konseptikuvituksina. Työssä on ideoitu ja havainnollistettu millä tavoin Muumipuiston sisääntulon palvelupolkuun voitaisiin yhdistää muumitarinoista tuttuja elementtejä, luoden näin sisääntulosta elämyksellinen ja Muumipuistoon sulautuva alue. Elämyksellisten elementtien ideoinnissa inspiraationa ovat toimineet Tove Janssonin alkuperäiset tekstit ja kuvitukset. Työn tarkoituksena on toimia pohjana WSP Finlandille Muumipuiston sisääntulopalveluiden toteutuksessa. Laajassa taustatutkimuksessa on kartoitettu teema- ja huvipuistosuunnittelun menetelmiä sekä tutustuttu erilaisiin sisääntulopalveluihin maailmalla. Suunnittelu on toteutettu käyttäjälähtöisestä näkökulmasta, jossa erilaiset käyttäjäryhmät sekä konteksti on otettu huomioon. Työssä on kiinnitetty huomiota varsinkin palvelun käyttäjien suuren ihmismäärän aiheuttamiin vaatimuksiin sen toimivuuden kannalta.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Manner, Joona
Keywords
palvelumuotoilu, julkinen tila, käyttäjälähtöinen suunnittelu, teemapuisto, elämysmuotoilu, asiakaskokemus
Other note
Citation