Adopting agile software development in large organizations; A systematic literature review

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
97 s.
Series
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Paasivaara, Maria
Keywords
ketterä ohjelmistokehitys, käyttöönotto, ketterien menetelmien käyttöönotto, suuret organisaatiot, agile, transformation, large-scale, adopting agile
Citation