Co-working space as workplace - Characteristics and user experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2019-01-25
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
113 + app. 88
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 11/2019
Abstract
By means of qualitative research methods, this dissertation develops new knowledge of co-working spaces in the concext of workplace management discipline, more closely distributed workplaces, and workplace usability. The perspective of workplace development whereby the workplace is seen to be distributed across the city has become increasingly common within both workplace practice and research since the first decade of the 2000s. Additionally, the roles of workplace usability and user experience as central concepts related to the development and operation of facilities have become more generalized. The concept of co-working space is one of the newest and globally most common multi-tenant office concepts to have evolved in order to support new ways of working. It has influenced the workplace user demands and thus challenged today's workplace providers to create more attractive, hospitable and user-centred workplaces if they are to be successful. Initially, co-working spaces were born to support collaborative and mobile working habits of independent workers by offering attractive and flexible workspace with community. Later, co-working space concept has been applied versatively and extensively to all kinds of workspaces. The concept of co-working space remains a somewhat new research area. Thus, related  knowledge of distributed workplace needs to be aggregated. While attractive service is the key asset of co-working spaces also workplace user experience related research is topical. The findings of this study builds on prior discussions about distributed workplace locations and placement of co-working space among it, as well as those concerned with the evolution and typology of co-working spaces. Current workplace usability and user experience discussions is advanced by investigating how co-working space concept meets users' expectations of their future workplace, as well as by illustrating the desired user experience of a successful co-working space. On a practical level, this dissertation develops understanding of the co-working space concept as well as means to include user experience viewpoint to workplace development.

Tämä väitöskirja edistää laadullisen tutkimuksen keinoin co-working tiloihin (käytetty myös termejä yhdessä ja rinnakkain tekemisen tilat) liittyvää tietoutta työtilajohtamisen näkökulmasta hajautetun työympäristön ja tilojen käytettävyyden alueilla. Tieto- ja viestintäteknologian jatkuva kehittyminen on mahdollistanut tietotyön liikkuvuuden ja työn tekemisen monesta eri sijainnista käsin. Monipaikkainen työ onkin yleistynyt käsitteenä työtilajohtamisen tutkimuksessa ja käytännöissä. Samalla kun työtilojen houkuttelevuudesta on tullut keskeinen käyttäjävaatimus, tilojen käytettävyyden ja käyttökokemuksen huomiointi on kasvanut keskeiseksi osaksi työtilakehitystä ja -tutkimusta. Co-working tiloista on kehittynyt hieman yli vuosikymmenessä maailmanlaajuisesti yleinen työn teon paikka ja joustava työtilapalvelu. Samalla se on yksi uusimmista monikäyttäjätoimistotyypeistä, joissa eri organisaatioista ja taustoista tulevat ihmiset jakavat yhteisen työtilan. Co-working tilat ovat alun perin kehittyneet tukemaan yhteistyötä painottavia ja liikkuvia työn teon tapoja tarjoten keskeisellä sijainnilla olevia houkuttelevia, joustavia, ja yhteisöllisiä työympäristöjä muuten usein itsekseen työskenteleville. Myöhemmin tilakonseptia on sovellettu monipuolisesti ja laajasti myös kaikenlaisiin työtiloihin. Co-working -tilat ovat melko uusi tutkimusalue, jonka tausta ja siihen liittyvä kirjallisuus kaipaavat jäsennystä. Käytettävyyden näkökulmasta tilojen käyttökokemus on yksi keskeisistä työtilakehityksen teemoista. Koska houkutteleva palvelu on co-working -tilojen kilpailuvaltti, on aiheen tutkiminen ajankohtaista. Työn tulokset laajentavat työtilajohtamisen teoriaa kehittämällä tietoa hajautetusta työympäristöstä ja co-working tilojen evoluutiosta ja typologioista. Tutkimus osallistuu myös keskusteluun työtilojen käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta selvittämällä, miten co-working tilat vastaavat työntekijöiden odotuksia liittyen heidän tulevaisuuden työympäristöönsä. Työtilojen käytettävyyden tutkimusta edistetään myös kuvaamalla erään menestyksekkään co-working tilan käyttäjien tilalta toivoma käyttökokemus. Työ tarjoaa työtilakehityksen ammattilaisille tietoa co-working ilmiöstä. Työ tarjoaa myös ajatuksia tilojen käyttökokemuksen huomioimiseen erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa.
Description
Supervising professor
Peltokorpi, Antti, Asst. Prof., Aalto University, Department of Civil Engineering, Finland
Thesis advisor
Nenonen, Suvi, Adj. Prof., Tampere University, Finland
Keywords
co-working space, multi-tenant office, distributed workplace, workplace usability and user experience, learning environments in higher education, workplace management, co-working tila, rinnakkain tekemisen paikka, yhteisöllinen työtila, monikäyttäjätoimisto, hajautettu työympäristö, työtilan käytettävyys ja käyttökokemus, oppimisympäristöt korkeakoulutuksessa, työtilajohtaminen
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Kojo I., Nenonen S. Evolution of co-working places: drivers and possibilities, Intelligent Buildings International, 2017, vol. 9, issue 3, pp. 164-175.
  DOI: 10.1080/17508975.2014.987640 View at publisher
 • [Publication 2]: Kojo I., Nenonen S. Typologies for co-working spaces in Finland – what and how?, Facilities, 2016, vol. 34, issue 5/6, pp. 302-313.
  DOI: 10.1108/F-08-2014-0066 View at publisher
 • [Publication 3]: Kojo I., Nenonen S. Places for multi-locational work - opportunities for facilities management, Facilities, 2013, vol. 33, issue 1/2, pp. 20-37.
  DOI: 10.1108/F-05-2013-0043 View at publisher
 • [Publication 4]: Sankari I., Nenonen S., Peltokorpi A. A call for co-working: users’ expectations regarding learning spaces in higher education, Journal of Corporate Real Estate, 2018, vol. 20, issue 2, pp. 117-137.
  DOI: 10.1108/JCRE-03-2017-0007 View at publisher
 • [Publication 5]: Kojo I., Nenonen S. Coworking Space: The Case of Aalto University's Design Factory, Proceedings of CIB Facilities Management Conference: Using Facilities in and Open World - Creating Value for all Stakeholders. Joint CIB W070, W111 and W118 Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, 2014, pp. 341-353.
Citation