Kohtuuhintaisen asumisen järjestelmien piirteet Pohjoismaissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Kaupungistuminen ja maahanmuutto ovat globaaleja ongelmia, joiden vaikutuksesta on asuntojen kysyntä isoimmissa kaupungeissa ja niiden lähiöissä jatkuvassa kasvussa. Asuntokysynnän kasvaessa on asumisen hinta otettava erityiseen tarkasteluun. Valtion yleisin keino vaikuttaa asumisen hintaan on kohtuuhintainen asuntotuotanto, jossa asumisen hintaa perustuu kohteen todellisiin rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään, minkälaisilla ehdoilla toimivat Suomen ja Tanskan kohtuuhintaisen asuntotuotannon järjestelmät ja minkälaiset puitteet ne luovat kohtuuhintaiselle arkkitehtuurille. Kandidaatintutkielma tarkastelee maiden kohtuuhintaisen asumisen haasteita ja niitten ratkaisuja sekä kohtuuhintaisen arkkitehtuurin ajankohtaisia esimerkkejä. Minkälaiset ovat kohtuuhintaisen asumisen järjestelmien piirteet Suomessa ja Tanskassa? Kandidaatintutkielma on kirjallisuustutkimus, joka perustuu maiden kohtuuhintaisen asumisen järjestelmien tietokantaan, niihin liittyviin tutkimuksiin ja arkkitehtien kertomuksiin heidän kohtuuhintaisista asuntokohteista. Maiden kohtuuhintaisen asumisen järjestelmissä korostuu kunnan keskeinen rooli kohtuuhintaisen asumisen tarpeen arvioinnissa, kaavoituksessa, kohtuuhintaisen tontin tarjoamisessa ja kunnallistekniikan luomisessa, joka tuo esille kunnan vastuun järjestelmän osana. Kohtuuhintaisten asuntokohteiden arkkitehtuurissa näkyy arkkitehtien kiinnostus uusiin rakenneratkaisuihin, niiden esivalmistukseen ja myös arkkitehtuurin kestävään kehitykseen. Parhaat tulokset kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa ja sen arkkitehtuurissa korostuvat erityisesti järjestelmän eri tahojen yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Hossam, Hewidy
Keywords
kohtuuhintainen asuminen, kohtuuhintainen arkkitehtuuri, omakustannusperiaate, moduulirakentaminen, kaupungistuminen, segregaatio
Other note
Citation