Ajatusten yhteistyö: Taiteellinen projekti sanojen, kuvien ja maalasten tuottamisesta Aalto-yliopiston väen kanssa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
111
Series
Abstract
Taiteellisessa työssäni taidemaalarina olen tehnyt maalauksia yksin ideasta toteutukseen asti. Yksin tekemiseen turhautuneena ja sen kyseenalaistaakseni otin opinnäytteessäni haasteeksi muokata omaa taiteellista työskentelyäni suuntaan, joka mahdollistaisi taiteen nimissä tapahtuvaa toimintaa myös muiden kanssa. Taiteen nimissä haastattelin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa pyytäen heitä kuvittelemaan ja kuvailemaan minulle sellaista maalausta, jonka he haluaisivat nähdä. Maalauskuvailujen perusteella olen tuottanut kuvia tietokoneen kuvankäsittelyohjelmalla ja näistä maalauksia öljyväreillä. Toisen kohtaamista ja omaa merkitystäni teoksissa olen käsitellyt psykoanalyysiin perustuvan kirjallisuuden avulla. Opinnäytteeni alussa oletin leikkimielisesti ja ennakkoluuloisesti Taideteollisen korkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun väen olevan jollain tapaa erilaisia keskenään ja näin ollen antavan myös erilaisia vastauksia maalauksen kuvittelussa. Taideteollisessa korkeakoulussa esiintyi ainoana kuvauksia, jotka sisälsivät alastomuutta ja Aalto-yliopisto kriittisyyttä. Teknillisessä korkeakoulussa maalausta pohdittiin vertauskuvallisesti. Erona muihin korkeakouluihin mainittiin teknillisessä korkeakoulussa opiskelu raskaaksi. Opiskelun raskautta maalauksen tulisi myös kuvallisesti ilmaista. Kauppakorkeakoulussa puolestaan oli ennakkoluuloistani poiketen nykytalouden kriittistä pohdintaa, jota ei esiintynyt muissa korkeakouluissa. Haastatteluissa huomasin mielikuvien sanallistamisen onnistuvan niin taiteen, tekniikan kuin kaupan väeltä. Tärkeänä havaintona tutkimuksessani pidän taiteen väen lisäksi myös kaupan ja tekniikan väen halukkuutta osallistua ennakkoluulottomasti taiteen nimissä tapahtuvaan toimintaan. Opinnäytteeni myötä olen huomannut taiteen nimissä toimimisen keinoksi kytkeytyä muihin ihmisiin ja sitä kautta kohtaavani ajatuksia, joita en olisi itse löytänyt.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Ijäs, Mikko
Keywords
maalaustaide, yhteistyö, haastattelu, psykoanalyysi
Other note
Citation