Erään keskisuuren piirustuskonttorin piirustusarkiston kehittäminen ja sisäisten suunnitteluohjeiden laatiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1979
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, Eero
Thesis advisor
Palmu, Heikki
Keywords
Other note
Citation