Visuaalisia aarteita fiktiiviseltä Eternian planeetalta – He-Man and the Masters of the Universe -fanien esteettisen kokemuksen kaupallistaminen

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorRyynänen, Max
dc.contributor.authorKuula, Vesa
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorRajanti, Taina
dc.date.accessioned2014-12-02T11:19:05Z
dc.date.available2014-12-02T11:19:05Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö on matka lapsuudesta aikuisuuteen, joka luonnostelee pienen osan Masters of the Universe -lelujen estetiikasta ponnistavan fani-ilmiön ja leluteollisuuden keskinäisestä suhteesta. Päätutkimuskysymys on: millä tavoilla ja tasoilla Masters of the Universe -lelusarjan estetiikka vaikuttaa lelufirma Mattelin ja faniyhteisön keskinäiseen suhteeseen ja keskusteluun? Työ vastaa kysymykseen löyhästi kulttuuriteollisuuden filosofisessa viitekehyksessä. Aineisto on kerätty He-Man.org-sivuston keskustelupalstalta ja sitä taustoittavat faniuden, keräilyn ja lelubisneksen teoriat. Työ esittelee myös Masters of the Universe -hahmojen historiaa ja brändin visuaalista perintöä, jonka vaalijoina fanit toimivat. Tämä opinnäyte tarjoaa kaksi yhden hinnalla: työ on Masters of the Universe -keräilijä-fanin tekemä, mikä todentuu tekstin ohessa pienimuotoisena painettuna näyttelynä.fi
dc.description.abstractThis Master's thesis is a journey from childhood to adulthood that describes a small part of the relationship between the toy industry and the fandom related to the aesthetics of Masters of the Universe toys. The main research question is: in what ways and on which levels do the aesthetics of Masters of the Universe impact the conversation between Mattel and the fan community? Answers are provided loosely within the philosophical context of the culture industry. The data is collected from the forums at website He-Man.org and backed up by theories related to fans, collecting, and the toy business. The work also presents the history of Masters of the Universe characters and the brand’s visual legacy, which the fans nurture. This thesis is a two in one offer: the work is made by a Masters of the Universe collector/fan and presented as a combination of written content and a small-scale printed exhibition.en
dc.format.extent104 + 3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14579
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201412033132
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.subject.keywordfanifi
dc.subject.keywordkeräilyfi
dc.subject.keywordbrändifi
dc.subject.keywordkulttuuriteollisuusfi
dc.titleVisuaalisia aarteita fiktiiviseltä Eternian planeetalta – He-Man and the Masters of the Universe -fanien esteettisen kokemuksen kaupallistaminenfi
dc.titleVisual treasures from the fictional planet of Eternia – the commercialization of He-Man and the Masters of the Universe fans’ aesthetic experienceen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files