Visuaalisia aarteita fiktiiviseltä Eternian planeetalta – He-Man and the Masters of the Universe -fanien esteettisen kokemuksen kaupallistaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
104 + 3
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö on matka lapsuudesta aikuisuuteen, joka luonnostelee pienen osan Masters of the Universe -lelujen estetiikasta ponnistavan fani-ilmiön ja leluteollisuuden keskinäisestä suhteesta. Päätutkimuskysymys on: millä tavoilla ja tasoilla Masters of the Universe -lelusarjan estetiikka vaikuttaa lelufirma Mattelin ja faniyhteisön keskinäiseen suhteeseen ja keskusteluun? Työ vastaa kysymykseen löyhästi kulttuuriteollisuuden filosofisessa viitekehyksessä. Aineisto on kerätty He-Man.org-sivuston keskustelupalstalta ja sitä taustoittavat faniuden, keräilyn ja lelubisneksen teoriat. Työ esittelee myös Masters of the Universe -hahmojen historiaa ja brändin visuaalista perintöä, jonka vaalijoina fanit toimivat. Tämä opinnäyte tarjoaa kaksi yhden hinnalla: työ on Masters of the Universe -keräilijä-fanin tekemä, mikä todentuu tekstin ohessa pienimuotoisena painettuna näyttelynä.

This Master's thesis is a journey from childhood to adulthood that describes a small part of the relationship between the toy industry and the fandom related to the aesthetics of Masters of the Universe toys. The main research question is: in what ways and on which levels do the aesthetics of Masters of the Universe impact the conversation between Mattel and the fan community? Answers are provided loosely within the philosophical context of the culture industry. The data is collected from the forums at website He-Man.org and backed up by theories related to fans, collecting, and the toy business. The work also presents the history of Masters of the Universe characters and the brand’s visual legacy, which the fans nurture. This thesis is a two in one offer: the work is made by a Masters of the Universe collector/fan and presented as a combination of written content and a small-scale printed exhibition.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Keywords
fani, keräily, brändi, kulttuuriteollisuus
Other note
Citation