Visual Communication Development Kits for Business Application Integration

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 52
Series
Abstract
PC:n prosessoritehon ja liikkuvuuden kasvu mahdollistaa visuaalisen viestinnän työkaluna henkilökohtaisella tasolla. Henkilökohtaisuus vaatii vielä tietoverkkojen välisten turvajärjestelmien muodostamien yhteysesteiden voittamisen, sekä yhtenäisten osoitejärjestelmien ja hakemistojen kehittymisen. Diplomityössä haetaan tällaisen viestintäjärjestelmän kehitysvälineitä. Kolme avointa reaaliaikaisen multimediaviestinnän standardiarkkitehtuuria esitellään. Laite-suuntautuneet yhdyskäytäväarkkitehtuurit havaitaan päätelaite-kehitykseen ominaisuuksiltaan riittämättömiksi. H.323 ja SIP molemmat sijoittavat toiminnallisuuden päätelaitteeseen, mutta eroavat filosofialtaan ja painopisteeltään. Täsmällinen H.323 hallitsee perinteiset audiovisuaaliset mediat tehokkaasti ja yhteensopivasti, kun taas avoin SIP tarjoaa rajoittamattoman kirjon medioiden ja toteutusvaatimusten - siis sovellettavuuden - suhteen. Yhteysesteiden vaikutukset viestintäarkkitehtuureihin kuvataan. Esteiden läpäisymenetelmät tutkitaan ja niiden soveltuvuus arkkitehtuureihin arvioidaan. Modulaarisen luonteensa mukaisesti SIP ei itse määrittele läpäisymenetelmiä, vaan on valmis käyttämään yleiskäyttöisiä menetelmiä kun ne valmistuvat. H.323 määrittelee itselleen yhden yksinkertaisen mutta kalliin menetelmän, joka on heti toteutettavissa. Monenlaisten sovellusalueiden, kohdemarkkinoiden ja liiketoimintamallien tarpeet täyttävän kehitysympäristön avainvaatimuksia ovat joustava lisensointimalli, kattava ominaisuusjoukko sekä riittävä audiovisuaalinen laatu ja integrointiominaisuudet. H.323-tuki on välttämätön johtuen sen hallitsevasta asemasta nykyisessä yrityskäytössä. H.323:a tukevia kehitysympäristöjä löydetään kolme. OpenH323 on heikko median laadun, tuen ja ominaisuuksien osalta. HDDK ja PVX ovat näissä jokseenkin tasaiset, mutta lisensointioptiot tekevät HDDK:sta teknoekonomisen valinnan. Poliittinen ja taloudellinen vakaus, SIP ja luvattu toimisto-ohjelmisto-integraatio ovat PVX:n vahvuudet. Lopullinen kehitysalustan valinta riippuu myös kaupallisista kokonaissuhteista ja jää siten alustan käyttäjän tehtäväksi. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti yhtenäisviestintäjärjestelmien (unified communications) vaikutuksista integroitumiseen, käyttäjäkokemukseen ja markkinointiargumentteihin.
Description
Supervisor
Östergård, Patric
Keywords
visual communication, visuaalinen kommunikaatio, video, video, multimedia, multimedia, conferencing, neuvottelu, development kit, kehitysympäristö, integration, integrointi
Citation