Pelikenttänä koko maailma - Vertaileva tutkimus Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen edustustoverkkojen kehityksestä ja näkymistä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorKukkasniemi-Leino, Virpi
dc.contributor.departmentDepartment of Marketing and Managementen
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin ja johtamisen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:22:56Z
dc.date.available2011-11-14T11:22:56Z
dc.date.dateaccepted2008-11-07
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhtäläisyyksiä ja eroja Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen ulkomaanedustuksien edustustoverkoissa ja niiden viime vuosien kehityksessä sekä arvioida, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen. Tutkimuksessa vertaillaan maiden edustustoverkkojen nykytilaa mm. maantieteellisten painopisteiden sekä ulkomaanedustuksen henkilövahvuuksien ja niiden hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on myös arvioida ulkomaanedustuksien yleistä merkitystä tämän päivän maailmassa. Tutkimuksen toteutustapa Tutkimus on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tutkimuskohteina olevien maiden ulkomaanedustuksien kehitystä tarkastellaan vertailevalta kannalta. Tutkimuksen empiirinen osio koostuu laajasta kirjallisesta lähdemateriaalista sekä Helsingissä vuoden 2008 aikana toteutetuista haastatteluista. Teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle muodostavat New Public Management -ajattelu, Suomen julkisen hallinnon yleinen kehitys sekä samankaltaisuusteoria, joita tarkastellaan tutkimuksen kontekstissa. Tutkimuksen tulokset Tutkimus osoitti, että tutkittavien maiden ulkoasiainhallintojen edustustoverkot ovat jatkuvan muutoksen kohteena.. Keskeinen johtopäätös edustustoverkkojen sekä niiden kehitykseen vaikuttaneiden tekijöiden osalta on, että sekä edustustoverkoissa että tekijöissä on monista eroista huolimatta paljon yhteistä. Edustustoverkkojen koossa, tehtävissä ja maantieteellisessä rakenteessa on eroja, mutta verkkojen voidaan yleistäen todeta olevan pitkälti toisiaan vastaavat. Tutkimuksen perusteella edustustoverkkojen kehitykseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat useat eri tekijät, joista keskeisimmät ovat poliittiset tekijät, taloudelliset ja resurssikysymykset, globalisaatio sekä tsunamikatastrofin vaikutukset. Tutkimus vahvisti yleisemmällä tasolla ulkoasiainhallintojen säilyttäneen merkityksensä tämän päivän maailmassa. Tulevaisuudessa ulkoasiainhallintojen merkitys tulee riippumaan niiden kyvystä vastata tutkimuksen yhteydessä esille tulleisiin haasteisiin ja uudistua.fi
dc.ethesisid12010
dc.format.extent147
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/142
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111151054
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorOrganization and Managementen
dc.programme.majorOrganisaatiot ja johtaminenfi
dc.subject.heleconjohtaminen
dc.subject.heleconmanagement
dc.subject.heleconorganisaatio
dc.subject.heleconorganization
dc.subject.heleconjulkinen sektori
dc.subject.heleconpublic sector
dc.subject.heleconjulkinen hallinto
dc.subject.heleconpublic administration
dc.subject.heleconvaltionhallinto
dc.subject.heleconcivil service
dc.subject.heleconorganisaation kehittäminen
dc.subject.heleconorganizational development
dc.subject.heleconbenchmarking
dc.subject.heleconbenchmarking
dc.subject.heleconorganisaatiomuutos
dc.subject.heleconorganizational change
dc.subject.heleconulkopolitiikka
dc.subject.heleconforeign policy
dc.subject.heleconPohjoismaat
dc.subject.heleconScandinavia
dc.subject.keywordjulkisen sektorin organisaatiot
dc.subject.keywordjulkisen hallinnon kehittäminen
dc.subject.keywordNew Public Management
dc.subject.keywordinstitutionaalinen isomorfismi
dc.subject.keywordulkoasiainhallinto
dc.subject.keywordorganisaatiomuutos
dc.subject.keywordulkopolitiikka
dc.subject.keywordpohjoismainen yhteistyö
dc.subject.keywordEU-yhteistyö
dc.titlePelikenttänä koko maailma - Vertaileva tutkimus Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoasiainhallintojen edustustoverkkojen kehityksestä ja näkymistäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12010
local.aalto.openaccessno
Files