Hydrogen interaction with carbon nanostructures

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
184
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 5/2012
Abstract
The synthesis of various new carbon nanomaterials, such as graphene and three dimensional fullerene solids has created much interest in scientific community, since it is assumed that these novel structures have many potential applications in the field of materials science. However, many important questions are still unanswered, varying from synthesis to interaction between adsorbents and carbon substrate. This thesis presents methods and results for simulations of a wide variety of carbon nanostructures of different dimensionalities: from zero dimensional fullerenes to three dimensional porous carbon structures. In order to simulate a wide range of different time scales, multiscale simulations, which combine ab initio density-functional theory calculations, classical molecular dynamics and the kinetic Monte Carlo method are performed. The focus of the thesis is on the structures which could have revolutionary applications in the future and to which the materials science community has built up great expectations. Functionalization of carbon materials via hydrogenation has recently attracted a lot of attention. Two main mainstream topics are: to modify electronic properties and/or to use the structure for hydrogen storage. For both of these, a profound knowledge of hydrogen interaction with the carbon structures is indispensable to be able to control the material properties. In this thesis, special attention has been paid to hydrogen interaction with carbon nanostructures and how hydrogen modifies the properties of these materials. Also, kinetic behaviour of hydrogen on the studied structures are investigated. The results presented in this thesis clarify hydrogen adsorption/desorption energetics on various carbon nanostructures and how hydrogen can be used as a tool to nano-engineer the electronic properties. In addition, several new carbon nanostructures found in our studies are presented. These novel structures have interesting properties and could be suitable for many applications.

Uusien hiilen nanomateriaalien kuten grafeenin ja 3-dimensioisten fullereenipolymeerien syntetisointi on herättänyt tiedepiireissä paljon kiinnostusta, koska oletetaan, että näillä materiaaleilla on monia käytännön sovelluksia. Monet tärkeät kysymykset liittyen näiden materiaalien syntetisointiin sekä nanorakenteiden vuorovaikutuksiin niihin adsorboituneiden hiukkasten kanssa ovat kuitenkin vielä vastaamatta. Tämä väitöskirja esittelee menetelmät ja tulokset useiden erilaisten hiilen nanorakenteiden simulaatioista: 0-dimensioisista fullereeneistä 3-dimensioisiin huokoisiin hiilirakenteisiin. Työssä on käytetty monen mittakaavan simulaatioita jotta on pystytty mallintamaan ilmiöitä mahdollisimman laajalla aikaskaalalla. Nämä simulaatiot yhdistävät tiheysfunktionaaliteoriaan perustuvia laskuja, klassista molekyylidynamiikkaa ja Monte Carlo menetelmiin perustuvia simulaatiomalleja. Väitöstyön painopiste on rakenteissa joilla voi tulevaisuudessa olla käänteentekeviä sovelluksia ja joihin tiedepiirit kohdistavat suuria odotuksia. Hiilimateriaalien ominaisuuksien muokkaaminen hydraamalla on viime aikoina saanut paljon huomiota. Hydrauksella on pyritty joko muokkaamaan elektronisia ominaisuuksia tai käyttämään hiilimateriaalia vedyn varastointiin. Molemmissa tapauksissa syvällinen ymmärrys vedyn ja hiilirakenteen välisestä vuorovaikutuksesta on välttämätöntä. Tässä väitöskirjassa on tarkasteltu erityisesti vedyn vuorovaikutusta hiilen nanomateriaalien kanssa ja tutkittu kuinka vety muokkaa näiden materiaalien ominaisuuksia. Vedyn kinetiikka hiilen nanorakenteissa on myös yksi väitöksen tutkimuskohteista. Tämän väitöskirjan tulokset selventävät vedyn adsoptio/desorptio kinetiikkaa hiilen nanorakenteissa ja kuinka vetyä voidaan käyttää näiden materiaalien elektronisten ominaisuuksien muokkaamiseen. Lisäksi, väitöskirja esittelee useita uusia nanorakenteita joilla on mielenkiintoisia ominaisuuksia ja joita voidaan mahdollisesti käyttää monissa sovelluksissa.
Description
Supervising professor
Nieminen, Risto, Prof.
Thesis advisor
Ganchenkova, Maria, Dr.
Keywords
carbon, hydrogen, fullerene, nanotube, interaction, density functional theory, hiili, vety, fullereeni, nanoputki, vuorovaikutus, tiheysfunktionaaliteoria
Other note
Parts
  • Vehviläinen, T.T., Ganchenkova, M.G., Nieminen, R.M., C20-Based Polymers: electronic and elastic properties and stability studies, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, 4367 (2009).
  • Vehviläinen, T.T, Ganchenkova, M.G., Borodin, V.A., and Nieminen,R.M., Multiscale study of hydrogen diffusion and clustering on carbon nanotube, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, 4246 (2009).
  • Ganchenkova, M.G., Vehviläinen, T.T., Nieminen, R.M., Quasigraphite: Density functional theory based predictions of a structure and its properties, Physical Review B 78, 195421 (2008).
  • Vehviläinen, T.T., Ganchenkova, M.G., Nieminen, R.M., Nanoporous carbon structures based on C20, Physical Review B 84, 125444 (2011).
  • Vehviläinen, T.T., Ganchenkova, M.G., Nieminen, R.M., Hydrogen interacion with fullerenes: from C20 to graphene, Physical Review B 84, 085447 (2011).
  • Borodin, V.A., Vehviläinen, T.T., Ganchenkova, M.G., Nieminen, R.M., Hydrogen transport on graphene: Competition of mobility and desorption, Physical Review B 84, 075486 (2011).
  • Ganchenkova, M.G., Vehviläinen, T.T., Nieminen, R.M., Exotic carbon phases: structure and properties, in Colombo, L., and Fasolino, A.,(eds.), Computer-Based Modeling of Novel Carbon Systems and Their Properties, (Springer, Heidelberg 2010).
Citation