Data Utilization in the Enterprise

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-18
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
94 + 7
Series
Abstract
Enterprises collect more data than ever. Still capturing value from these existing data masses can be difficult. Companies most valuable data, master data, can easily go underutilized. Development in computer science has enabled technologies for utilization data such as data mining, artificial intelligence and analysis tools. Speed of technological change gives possibilities for enterprises to utilize their data resources. Nevertheless, organizational and contextual barriers are the ones that hinder the use of master data and data in general. The motivation for this thesis is to find a way to utilize enterprise master data sets for sustained competitive advantage. The literature review focuses on contextual data quality, data-driven organizational practises and structures and strategic opportunities that data provides for sustained competitive advantage. This review is a base from which the research framework is formulated. This research studies on how data can be used to build capabilities, to develop automated value increasing processes and to develop organizational learning and innovation. The results suggest that to utilize data more effectively, enterprises should build boundary resources internally between business units to build a shared understanding of how data can be utilized. Enterprises have to dissolve contextual data quality barriers and build technological and learning capabilities to make data usable for knowledge workers. This thesis provides a framework for assessing contextual data quality, building data to knowledge resources and understanding differences between managers and knowledge workers. Even though research is done in one Finnish knowledge-intensive enterprise, many issues are shared between different organizational contexts. Using the model provided researcher, management and organizations can study utilization capabilities in contextual settings to gain sustained competitive advantage.

Yritykset keräävät dataa enemmän kuin koskaan, silti arvon vangitseminen näistä suurista tietomassoista on vaikeaa. Yritysten kaikista arvokkain data, ydintieto, on usein alihyödynnetty. Samalla tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut uusia teknologioita datan hyödyntämiseen, kuten datan louhinta, tekoäly ja useita analytiikkatyökaluja. Teknologian muutosnopeus antaa yrityksille useita mahdollisuuksia hyödyntää tietoresursseja. Siitä huolimatta organisaatiorakenteelliset ja yrityskontekstin luomat esteet ovat suurimpia ydintiedon käytön estäjiä. Tämän työn tarkoituksena on löytää tapoja, jolla yritykset voisivat löytää tapoja hyödyntää niiden jo olemassa olevaa ydintietoa. Kirjallisuuskatsaus keskittyi kontekstuaaliseen datan laatuun, dataohjautuvaan organisaation toimintoihin ja rakenteisiin, sekä strategisiin mahdollisuuksiin, jotka tarjoavat pysyvää liiketoimintaetua. Tämän katsauksen pohjalta luotiin viitekehys, joka ohjasi tutkimusta. Tutkimus selvitti miten dataa voi käyttää kyvykkyyksien rakentamiseen, arvoa lisääviin automatisoituihin prosesseihin ja organisaation oppimiseen sekä innovointiin. Tutkimuksen tulosten perusteella yritysten, jotka haluavat hyödyntää dataansa tehokkaammin pitäisi rakentaa rajaobjekteja sisäisesti liiketoiminta yksiköiden välille. Näin liiketoiminnot voivat rakentaa jaettua ymmärrystä, miten dataa pitäisi hyödyntää. Yritysten täytyy myös purkaa kontekstuaalisia datan esteitä, rakentaa tietoresursseja sekä ymmärrystä asiantuntijoiden ja päälliköiden välille. Vaikka tutkimus on tehty suomalaisessa tietointensiivisessä yrityksessä, monet haasteet ovat jaettuja isoissa organisaatioissa. Käyttämällä tutkimuksessa kehitettyä mallia yritysten johto ja organisaatiot pystyvät tutkimaan omia datan hyödyntämiskyvykkyyksiään valitussa kontekstissa.
Description
Supervisor
Lindberg, Klaus
Thesis advisor
Järvenpää, Eila
Keywords
master data, strategy, data utilization, boundary resources, contextual data quality, enterprise architecture
Citation