Horticultured Cities

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Opinnäytetyöni Horticultured Cities käsittelee Euroopan yhteisöpuutarhoja ja kaupunkikasvimaita. Työ koostuu 40 kuvan sarjasta ja tekstistä. Kuvat on kuvattu Lontoossa, Berliinissä, Madridissa ja Helsingissä, ja ne esittävät yhteisöpuutarhoja ja niissä kohtaamiani ihmisiä. Tekstissä käsittelen omaa kokemustani yhteisöpuutarhoista, kuvajournalismia, dokumentaarisuutta taidevalokuvassa sekä puutarhoja aiheena valokuvataiteessa. Lisäksi pohdin yhteisöpuutarhojen merkityksiä ja hyötyjä ja sitä, miten nämä asiat näkyvät omissa kuvissani. Kerron myös omista työskentelymetodeistani ja siitä, miksi päädyin kuvissani tiettyihin ratkaisuihin.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Salo, Merja
Keywords
dokumentaarinen valokuvaus, kuvajournalismi, puutarhat valokuvataiteessa, yhteisöpuutarha, kaupunkipuutarha, documentary photography, photojournalism, gardens in art photography, community garden, city garden
Other note
Citation