Alkoholijuomatehtaan jätevesikuorman pienentäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-23
Department
Major/Subject
Ympäristöasioiden hallinta
Mcode
KM3004
Degree programme
BTT- Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin Altian Rajamäellä sijaitsevan alkoholijuomatehtaan jäteveden biologisen hapenkulutuksen pienentämistä. Tehtaalla ei valmisteta alkoholijuomia raaka-aineista, kuten sokeri hiiva ja vesi, vaan tehtaan toimintoja ovat lähinnä väkiviinan sekoitus ja maustaminen. Tästä johtuen tehtaan jätevedet ovat koostumukseltaan erilaisia, kuin esimerkiksi panimoiden tai tislaamojen jätevedet. Tehtaan jätevesikuorman suurin aiheuttaja on tehtaalta viemäriin pääsevä etanoli. Tämä työ keskittyy lähinnä sellaisten keinojen etsimiseen, joilla tehtaan tuotteita tai puolivalmisteita joutuu viemäriin mahdollisimman vähän. Työn aikana tehtiin jätevesiselvitys, jossa arvioitiin tehtaan eri toimintojen aiheuttamaa jätevesikuormaa. Mittarina käytettiin COD-pitoisuutta ja –kuormaa. Suurimmat jätevedenkuormittajat löytyivät tehtaan nesteraaka-aineiden vastaanotosta ja mausteiden uutosta ja tislauksesta. Lisäksi havaittiin, että suuri osa jätevesikuormasta tulee pienistä jätevesilähteistä, joiden jätevesikuorman syntyä on hankala ehkäistä erityisillä toimilla. Sen sijaan henkilöstön koulutus ja jätevesiongelmasta tiedottaminen ovat tärkeitä työkaluja tällaisen jäteveden vähentämisessä. Raaka-aineiden vastaanoton aiheuttama jätevesikuorma saadaan työssä esitellyillä toimenpiteillä poistettua yli 90 prosenttisesti ja mausteuuttojen ja tislausten kuormaa pienennettyä noin puoleen. Koko tehtaan jätevesikuorma pienenee lisätoimenpiteillä yhteensä jopa 34 %.

This is a study of lowering the waste water (BOD) load of Altias alcoholic beverages plant in Rajamäki. In the plant, there is no actual manufacture of alcoholic beverages but mixing and flavouring of spirits. Due to this fact the waste waters coming from the plant are different from those of breweries of distilleries. The major pollutant contributing to the waste water load of the plant is ethanol. This study focuses on finding methods to avoid product or intermediate loss to the sever system. During the study a waste water survey was made. In the survey estimations of waster loads of different activities within the plant were made. The indicators used were COD content and load. The largest contributors were the process of receiving wet goods and distillation and extraction of spices. It was also noticed that a major part of the waste water load comes from smaller sources. It is difficult to assign specific measures to eliminate these loads. Therefore educating the staff and informing about the problem take acquires a stronger role as tools to lower the loads originating from these sources. The waste water load of receiving wet goods and distilling and extracting spices can be lowered by over 90 % and 50 % respectively using methods described in this paper. The waste water load of the whole facility can be lowered by 34 %.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Kahima, Juha
Nyyssölä, Antti
Keywords
COD, BOD, BHK, jätevesikuorma
Other note
Citation