3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelulle

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHiironen, Juhana
dc.contributor.advisorHokkanen, Jani
dc.contributor.authorJaskari, Eino
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVitikainen, Arvo
dc.date.accessioned2016-06-17T12:23:39Z
dc.date.available2016-06-17T12:23:39Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.description.abstractTämä tutkimus selvitti 3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutuksia maankäytön suunnittelulle. Vaikutuksia tarkasteltiin kiinteistönmuodostuksen, maankäytön suunnittelun ja rakennushankkeiden näkökulmasta. Aiempaa tutkimusta on tehty lähinnä 3D-kiinteistönmuodostuksesta yleisesti, mutta sen vaikutuksia maankäytön suunnittelulle ja rakennushankkeille ei ole ennen tätä merkittävästi tutkittu. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, jossa perehdyttiin kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin julkaisuihin, jotka liittyivät 3D-kiinteistönmuodostukseen ja maankäytön suunnitteluun. Tätä kirjallisuustutkimusta tuettiin haastatteluilla, joista merkittävin oli lomakemuotoinen kysely ulkomaisille asiantuntijoille. Työtä varten tehtiin kirjallinen haastattelu myös Suomalaisille asiantuntijoille ulkomailta saatujen vastausten valossa. Tutkimuksen perusteella 3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelulle ovat vähäiset. Merkittävin syy tähän on se, että jo perinteisiin 2D-kiinteistöihin käynyt maankäytön suunnittelun lainsäädäntö on pitkälti yhteensopivaa 3D-kiinteistönmuodostuksen kanssa. Tarve kolmiulotteiselle maankäytön suunnittelulle on asiantuntijoiden keskuudessa tunnistettu, mutta toistaiseksi suunnitelmia tämän eteenpäin viemiseksi ei ole laadittu. Kaavoituksessa katsotaan mahdolliseksi jo nykyiseltään määrätä useampitasoisesta suunnittelusta, ottamatta huomioon myöhemmin prosessissa eteen tulevaa kiinteistönmuodostusta. Asiantuntijoiden mielestä rakennushankkeiden kannalta kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus mahdollistaa tavoitteidensa mukaisesti kiinteistöjen helpomman panttauksen esimerkiksi isoissa rakennuskomplekseissa. Rakennushankkeille toteutettavuuden katsotaan helpottuneen lähinnä hallinnallisesta näkökulmasta, mutta itse hankkeiden määrää tämä ei lisää. Joissain tilanteissa 3D-kiinteistöjen katsotaan tuovan jopa enemmän esiselvitystarpeita rakennushankkeissa verrattuna perinteisiin 2D-kiinteistöihin.fi
dc.description.abstractThe purpose of this research was to sort out how the possibility to form a 3D property affects land use planning. Affects were examined from the point of property formation, land use planning and building projects. Prior research has been done mainly on the formation of 3D properties but not how it affects land use planning and building projects in Finland. The research was done by analyzing Finnish literature and studies from abroad which included publications about 3D properties and land use planning. This literature research was backed up by a questionnaire made for specialists abroad. An e-mail interview was also made to Finnish specialists in the light of the answers received from the first questionnaire. This research shows that the possibility to form 3D properties does not have large effects on land use planning. The main reasons for this are the laws made for 2D property formation, which seem to work also with 3D property formation. The need for three dimensional land use planning has been recognized by the specialists, but there are no plans yet for further changes. It is already possible to make land use plans on many vertical levels for the same area without taking notice on the property formation which comes later in the process. According to the specialists, three dimensional property formations allows for more reliable mort-gaging of real estates in complex projects. Large building complexes have become easier to control, but the possibility to form 3D-properties has not dramatically changed the amount of building projects. Building projects may have even more prerequisites with 3D-properties than with traditional 2D properties.en
dc.format.extent66+16
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20838
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201606172446
dc.language.isofien
dc.programmeKiinteistötalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKiinteistötekniikkafi
dc.programme.mcodeM3007fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keyword3D-kiinteistöfi
dc.subject.keyword3D-kiinteistönmuodostusfi
dc.subject.keywordmaankäytön suunnittelu,fi
dc.subject.keywordkaavoitusfi
dc.subject.keywordrakennushankkeetfi
dc.title3D-kiinteistönmuodostuksen vaikutukset maankäytön suunnittelullefi
dc.titleHow the possibility to form a 3D property affects land use planningen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi53878
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Jaskari_Eino_2016.pdf
Size:
7.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format