Benchmarking of islanded power systems: Analysis and indications for best practice

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorCross, Samuel
dc.contributor.authorAnt-Wuorinen, Risto
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSyri, Sanna
dc.date.accessioned2014-12-23T08:50:22Z
dc.date.available2014-12-23T08:50:22Z
dc.date.issued2014-12-15
dc.description.abstractThis Master’s thesis is an analysis of the performance of European islanded energy producers based on a survey and a literature review. The main focus of this thesis is on the performance differences between the islands. A secondary focus is on introducing energy technology research done in islanded circumstances and key areas where islanded power systems differ from mainland power systems. A tertiary focus is on different energy policies practiced by the islands and their regulators. A detailed benchmarking exercise of islanded energy systems was undertaken in collaboration with a group of islanded power system operators under the auspices of EURELECTRIC, the association for European Power Companies. The analysis identifies best practice for power system operation, management and planning for different categories of islands. The survey data was used to assess the energy systems across different islands. Key differences between the island groups were ascertained. Best practices and policy recommendations are identified, based on both the best performance in each island group as well as findings from the literature review. Island energy producers face very specific problems related to isolation of their energy system, but the unique situation of the islands as is also seen as providing the potential for experimentation and research. This paper presents a literature review of different studies in which island power systems are used as examples or test cases, covering current research regarding islands beyond the scope of the survey. The literature review encompasses an introduction to the topic of islanded power systems and outlines the possibilities of using islands as test beds for renewable energy research and for other energy related studies. A section on islanded energy policy introduces the ways in which European legislature and regulatory bodies should address energy policy development in an island context. Islands are shown to require special attention when it comes to regulation and policy goal setting. Constraints and characteristics of islanded power systems are presented.en
dc.description.abstractTämä diplomityö analysoi eurooppalaisten saarten energian tuottajien toimintakykyä kyselyn ja kirjallisuustutkimuksen perusteella. Päähuomio tällä tylkkä on saarten toimintakykyeroissa. Toissijainen huomio on saariolosuhteissa tehdyn energiatekniikan tutkimuksen esittelemisessä ja avainkohdissa, joissa saarten voimajärjestelmät eroavat mantereen voimajärjestelmistä. Kolmantena tarkastelukohteena on saarten ja niiden valvojien harjoittamat energiapoliittiset linjaukset. Yksityiskohtainen saarten energiajärjestelmien vertailu tehtiin yhteistyössä eurooppalaisen sähköyhtiöiden yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö Eurelectricin saariryhmän edustajien kanssa. Analyysi tunnistaa parhaimmat käytänteet saariryhmäkohtaisesti liiketoiminnalle, johtamiselle ja suunnittelemiselle. Kyselyn tietoja käytettiin eri saarten energiajärjestelmien arvioimiseksi suhteessa toisiinsa. Osoitettiin avaineroavaisuuksia eri saariryhmien välillä. Parhaimmat käytänteet ja energiapoliittiset linjaukset yksilöitiin, perustuen sekä kunkin saariryhmän parhaimmille käytänteille että kirjallisuuskatsaukseen. Saarten energiatuottajat kohtaavat erityisia ongelmia johtuen saarten energiajärjestelmän eristyneisyyden vuoksi, mutta tämä saarten erikoislaatuinen piirre mahdollistaa myös kokeilut ja tutkimuksen saarilla. Tämä työ esittää kirjallisuuskatsauksen erilaisista tutkimuksista, joissa saarten energiajärjestelmiä käytetään esimerkkeinä tai testipaikkana; kirjallisuus osio kattaa kyselyosuutta laajemman ryhmän saaria. Kirjallisuuskatsaus kattaa saarten energiajärjestelmien aihealueen, ja rajaa mahdollisuudet käyttää saaria uusiutuvan energian tutkimuksessa ja muissa energiaan liittyvissä tutkimuksissa. Saarten energiapolitiikkaosio esittelee tavat joilla eurooppalainen lainsäädännön ja valvontaelimien tulisi keskittyä energiapolitiikan kehittämiseen saarilla. Saaret näyttävät tarvitsevan erityistä huomiota valvonnassa ja poliittisten tavoitteiden asettamisessa. Rajoitteet ja tunnusomaiset piirteet saarijärjestelmille esitetään.fi
dc.format.extent89+11
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14796
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201412243325
dc.language.isoenen
dc.programmeEnergia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorEnergiatekniikkafi
dc.programme.mcodeK3007fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordenergy policyen
dc.subject.keywordenergy legislationen
dc.subject.keywordrenewable energyen
dc.subject.keywordislanded energy systemen
dc.subject.keywordenergy systemen
dc.subject.keywordregulationen
dc.titleBenchmarking of islanded power systems: Analysis and indications for best practiceen
dc.titleSaarten energiajärjestelmien benchmarkaus: analyysi ja parhaimpien käytäntöjen merkitfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_07744
local.aalto.idinssi50446
local.aalto.openaccessno
Files