Viskijukka - ohjelmisto musiikin reaaliaikaiseen visualisointiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Viskijukka on ohjelmisto, jota käytetään musiikin reaaliaikaiseen visualisointiin live- tilanteissa, kuten konserteissa. Visuaalien ympärille on rakentunut oma alakulttuurin- sa, jonka edustajia ovat Video Jockeyt eli VJ:t. Tyypillisesti käytetty kuvamateriaali koostuu videoleikkeistä, joiden toistamisen ja efektien tuloksena saadaan aikaan kiin- nostava esitys. Viskijukka lähestyy visuaalien ongelmaa toisesta suunnasta: esitettävä grafiikka tuotetaan reaaliajassa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia 3D-grafiikan ja no- pean musiikkiin reagoimisen kautta. Lähtökohdan keskeisiä haasteita ovat esityksen säilyttäminen kiinnostavana sekä joustavan ohjelmiston rakentaminen. Tässä lopputyössä kuvataan Viskijukka-ohjelmistolle asetetut tavoitteet, ohjelmisto- tekninen toteutus ja lopuksi arvioidaan projektin onnistumista. Vertailu muihin ohjel- miin auttaa lukijaa hahmottamaan VJ-kentän työkaluja ja toimintatapoja. VJ-kulttuurin lisäksi ohjelmisto kytkeytyy vahvasti avointen ohjelmien ideologiaan, jonka tradition mukaisesti koko tuotettu lähdekoodi julkaistaan vapaaseen levitykseen.

Viskijukka — Whiskey Jockey — is a software platform that is used for the real-time visualization of music in live situations such as concerts. The concert visuals have gi- ven birth to a complete subculture of Video Jockeys (VJ’s). Typically the material used consists of video clips that are played with additional effects to produce an interesting performance. Viskijukka approaches the problem from a different angle: the graphics are produced in real-time which allows for new possibilities such as 3D graphics and fast reacting to the music. The largest challenges of the approach are keeping the per- formance interesting and the programming of the needed flexible software. This final thesis describes the goals set for the platform, the software architecture and finally the evaluation of the project. Some benchmarking against the existing solutions is provided to help the reader understand the tools and methods used by Video Jockeys. Besides the VJ culture the platform is strongly connected to the open source ideology. Following the open source tradition the full source code produced will be released to the community.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Takala, Tapio
Keywords
visualisointi, video jockey, reaaliaika, avoimet ohjelmat, Linux, visualization, video jockey, real-time, open source, Linux
Other note
Citation