Vuonna 1919 konstruoidun 2500 kVA:n 3-vaihegeneraattorin rakenteen ja rasitusten kriitillinen tarkastelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1945
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
42
Series
Description
Supervisor
Härkönen, E.
Keywords
Other note
Citation