Erään puhelinkeskuksen rekisteriosan automaattisen kokeilulaitteen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
Citation