Passiivisuudesta immersioon - ajatuksia osallistavasta taiteesta ja sen mahdollisuuksista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Teokseni ja taidefilosofiani koostuu kolmesta perustekijästä: henkilökohtaisesta, poliittisesta ja huumorista. Henkilökohtainen aspekti tarjoaa yleisölle samastumiskohteen käsiteltävään teemaan. Katsojasta tulee osa teoksen narratiivia antaen osallistujan näkökulman ulkopuolisen sijaan. Poliittinen aspekti avaa maailmaa ja yhteiskuntaa opettaen samalla yleisöä. Huumori liittyy molempiin edellämainittuihin: jos yleisöä haluaa opettaa, tekijä ei saa vajota liialliseen synkistelyyn. Poliittisena työkaluna liveroolipeleillä on paljon tarjottavaa: ne antavat osallistujilleen kehollisia kokemuksia ja ensikäden tietoutta pelissä käsiteltävästä teemasta, jota muutoin voisi olla mahdotonta saada. Pelit tekevät yleisöstä aktiivisen toimijan teoksessa passiivisen katsojan sijasta. Verrattaessa liveroolipelejä ja immersioteatteria, jälkimmäinen tarjoaa paljon rajatumpaa osallistumisen mahdollisuutta. Tosin immersioesityksen kautta iso yleisö voidaan helpommin saada mukaan osallistavaan teokseen. Aktivistisena tekona liveroolipelit voivat toimia Hakim Beyn poettisen terrorin tavoin. Parhaimmillaan roolin kautta koettava teos voi aktivoida osallistujia muokkaamaan maailmaa paremmaksi paikaksi.

I have three basic elements that are the basis for my art philosophy and artworks: the personal, the political and humour. For audiences, the personal aspect gives a chance to identify with the issue the piece is dealing with. The spectator becomes part of the artwork's narrative, giving an insider view instead of an outsider view. The political aspects opens world and society teaching audiences. The humour has something to do with both the personal and the political: if you want to teach your audience, you can't be too grim with your art. As a political tool and art form Live Action Role Plays have much to offer: they are giving empirical knowledge to participants about the issue the game is dealing with in a way that it wouldn't be possible any other way. It makes the audience an active part of the piece, not just passive spectator. Comparing LARPs and Immersive Theatre, the latter offers a much restricted form of participating. Through an immersive piece it might be easier for a big audience to experience a participatory artwork. As an activist act LARP could be like Hakim Bay's poetic terror. In an ideal situation, a role play art piece could activate participants to change the world for the better.
Description
Supervisor
Nisula, Petteri
Thesis advisor
-, -
Keywords
osallistava taide, liveroolipelit, larpit, immersioteatteri
Citation