Lyhytaikaisen erikoissairaanhoidon palvelukanavan kehittäminen: Case HUS sisätautien päiväsairaalasuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Logistiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
logistiikka, sairaalat, terveydenhuolto, prosessit, palvelut, terveystalous
Other note
Citation