Palvelumuotoilua pienesti - palvelumuotoiluhanke pienyrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Creative Business Management
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Opinnäytetyössä tarkastellaan palvelumuotoilun tekemistä pienyritysympäristössä. Opinnäytetyössä pohditaan miten pienyrityksissä voitaisiin hyötyä palvelumuotoilun menetelmistä ja työvälineistä ja mitä tämä tarkoittaisi palvelumuotoilun käytännön toteuttamisen kannalta. Voisiko palvelumuotoilua harjoittaa pienyrityslähtöisemmin? Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi? Miten prosessi ja menetelmät valikoituvat pienyritysympäristössä toimittaessa? Kysymyksiin etsitään vastausta yhden yritysesimerkin ja yhden tätä yritysesimerkkiä edeltäneen käytännön harjoitteen avulla. Lopuksi pohditaan sitä, mitä tapausesimerkeistä opittiin. Opinnäytetyössä käydään läpi palvelumuotoilun määritelmiä, sekä siihen liittyviä peruskäsitteitä. Työssä käydään läpi mm. palvelupaketin, palvelujärjestelmän, palvelupolun ja kontaktipisteen käsitteet. Lisäksi työssä käydään läpi muutama palvelumuotoiluprosessin versio sekä esitellään yleisimpiä palvelumuotoilun käytännön menetelmiä ja työvälineitä. Näiden jälkeen esitellään ensimmäinen käytännön harjoitustehtävä ja sitä seurannut varsinainen case-esimerkki. Näiden käytännön harjoitteiden valossa pohditaan lopuksi palvelumuotoiluprojektin toteuttamista pienyritysympäristössä.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Keywords
palvelumuotoilu, palvelumuotoiluprosessi, palvelumuotoilun menetelmä, palvelumuotoilu ja pienyritys
Other note
Citation