Development of Design Methods for Continuous Liner Trays

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teräsrakennetekniikka
Mcode
Rak-83
Degree programme
Language
en
Pages
67+
Series
Abstract
Tässä diplomityössä selvitetään kasettien käyttömahdollisuuksia kaksiaukkoisena kattorakenteena Pohjois- ja Etelä- Euroopassa. Kasetteja on yleisesti käytetty 1-aukkoisena seinä ja kattorakenteena. Kaksiaukkoisen kasettirakenteen taipumat ovat pienemmät, kun vastaavan yksi aukkoisen rakenteen. Kasettien tapauksissa kasvaa myös rakenteiden kestävyys, koska jatkuvan kattorakenteen tapauksessa on leveämpi laippa puristuksessa. Jatkuvan kasettirakenteen kriittisempiä kohtia ovat tukikestävyys ja tukikestävyyden sekä momentin yhteisvaikutus. Tässä työssä on tutkittu jatkuvien kasettirakenteiden tukikestävyyden ja momentin yhteisvaikutusta sekä leikkauskestävyyden ja momentin yhteisvaikutusta. Momentin ja leikkausvoiman yhteisvaikutus tulee kysymykseen silloin kun kasetti on paikallisesti tuettu tukipalalla. Tässä työssä on tutkittu kasettirakenteita teoreettisesti prEN 1993-1-3 :2004 mukaisesti sekä kokeellisesti. Tutkittiin myös pitkittäisen uumajäykisteiden vaikutusta kokonaiskapasiteettiin. Koe on suunniteltu perustuen laskelmista saatuihin tuloksiin. Koe suoritettiin Häme Ohutlevykeskuksessa.
Description
Supervisor
Mäkeläinen, Pentti
Thesis advisor
Kesti, Jyrki
Keywords
liner trays, kasettirakenteet, local load and moment interation, paikallinen- ja momentti-kestävyys
Citation