Kestävää kaupunkisuunnittelua: luontopohjaiset ratkaisut maakunnissa ja kunnissa

Loading...
Thumbnail Image
Access rights
openAccess
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Commissioned report
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Volume 2019, issue 48
Abstract
Luontopohjaiset ratkaisut ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne ovat luonteeltaan monihyötyisiä: yhdellä ratkaisulla voidaan samaan aikaan vaikuttaa moneen ongelmaan, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin haittoihin, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja tulehdusperäisten sairauksien yleistymiseen. Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua olemassa olevien luontoalueiden säilyttämiseen ja muokkaamiseen tai uusien ekosysteemien, kuten hulevesikosteikkojen tai viherkattojen, rakentamiseen. Hyvin suunnitellut luontopohjaiset ratkaisut edistävät kestävää kehitystä, parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Luontopohjaisten ratkaisujen lisäämiseksi suomalaisissa kaupungeissa tarvitaan kokonaisvaltaista suunnittelua ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tutkittu tieto, hyvät käytännöt ja aiemmat kokemukset auttavat luontopohjaisten ratkaisujen toimeenpanossa. Niitä tarvitaan eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa, keskusteluissa eri toimijoiden välillä ja päätöksenteon tueksi.
Description
Keywords
tutkimus, tutkimustoiminta, ilmastonmuutokset, kaupunkisuunnittelu, luonnon monimuotoisuus
Other note
Citation
Paloniemi , R , Vikström , S , Rekola , A , Mäkinen , K , Marttunen , M , Hjerppe , T , Sane , M , Syrjänen , K , Koskela , I-M , Aulake , M , Hautamäki , R , Ariluoma , M , Kehvola , H-M , Matila , A , Häyrynen , M , Hankonen , I , Tuomenvirta , H , Pilli-Sihvola , K , Votsis , A & Haavisto , R 2019 , Kestävää kaupunkisuunnittelua: luontopohjaiset ratkaisut maakunnissa ja kunnissa . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , no. 48 , vol. 2019 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki .