Aurinkosähköä taloyhtiöiden asukkaille - Mittaushaasteista kohti digitaalisia energiayhteisöpalveluja

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 3/2020
Abstract
FinSolar aurinkosähköä taloyhtiöihin -hankkeen tavoitteena oli synnyttää kansallisesti monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon. Esteenä on ollut lainsäädäntö. Sen mukaan taloyhtiön kiinteistöverkossa asukkaille jakeluverkkoyhtiöiden mittareiden kautta kulkevaa aurinkosähköä on kohdeltu sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi sähkömarkkinoille myytäväksi, vaikka aurinkosähkö kulkeutuu asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä jakeluverkkoyhtiön sähköverkossa. Regulaatiohaasteiden vuoksi taloyhtiöiden asukkaat eivät ole voineet hyödyntää aurinkosähkön pientuotantoa teknisesti järkevällä tai taloudellisesti kannattavalla tavalla. Ongelmaan pyrittiin etsimään ratkaisua FinSolar-hankkeessa vuosina 2017-2019. Tämä raportti kokoaa yhteen hankkeen aineiston taloyhtiön asukkaiden aurinkosähkön tuotantomalleista, haasteista, selvityksistä, kokeiluista, ratkaisuehdotuksista ja toimenpidesuosituksista. Hankkeessa kokeiltiin aurinkosähkön hyvityslaskentamallia onnistuneesti taloyhtiöissä Helsingissä ja Oulussa Energiaviraston ja TEM:n poikkeusluvalla. Verkkoyhtiöt toteuttivat hyvityslaskennan taloyhtiön asukkaille IT-ohjelmistolla mittaustietojen ja omistusosuuksien perusteella tasejaksoittain. Kokeilu osoitti, että digitaalisilla palveluilla voidaan edistää puhtaiden energiaratkaisujen taloudellista ja helppoa käyttöönottoa kansalaisten ja muiden energiayhteisöjen keskuudessa. Hankkeen tavoitteen saavuttaminen oli vuoden 2019 lopussa näköpiirissä: EU:n energiayhteisöjä koskevan lainsäädännön myötä hyvityslaskentamalli muuttuu Suomessa lailliseksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Puhtaat energiateknologiat, käyttäjälähtöisyys ja digitalisaatio luovat pohjan uusille palveluille, joilla voidaan mahdollistaa päästöjen vähentäminen, investoinnit puhtaaseen energiaan sekä energian käyttäjien kulutusjousto. Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana tässä markkinakehityksessä. Lisätietoa: www.finsolar.net; www.co2mmunity.eu; www.smartenergytransition.fi
Description
Keywords
aurinkoenergia, aurinkosähkö, taloyhtiöt, energiayhteisö, kokeilu, Smart Energy Transition -hanke, FinSolar, Co2mmunity
Other note
Citation